انتشارات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در دیدار استادان دانشگاه ها و مراکز علمی - 92/05/15: دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی، دنبال کردن الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است.

چند رسانه ای

خبرنامه هاي مركز

ويژه نامه هاي كنفرانس

تک نگاشت ها (متن کامل)

تک نگاشت ها (چکیده)

فیلم معرفی مرکز

كتاب ها

نخستين نشست انديشه هاي راهبردي - الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دومين نشست انديشه هاي راهبردي - عدالت سومين نشست انديشه هاي راهبردي - زن و خانواده (جلد1) سومين نشست انديشه هاي راهبردي - زن و خانواده (جلد2) چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي - آزادي (جلد 1) چهارمين نشست انديشه هاي راهبردي - آزادي (جلد 2) پنجمین کنفرانس (جلد 1)پنجمین کنفرانس (جلد 2)پنجمین کنفرانس (جلد 3)پنجمین کنفرانس (جلد 4)پنجمین کنفرانس (جلد 5)پنجمین کنفرانس (جلد 6)پنجمین کنفرانس (جلد 7)پنجمین کنفرانس (جلد 8)پنجمین کنفرانس (جلد 9)پنجمین کنفرانس (جلد 10)پنجمین کنفرانس (جلد 11)پنجمین کنفرانس (جلد 12) چهارمين كنفرانس (جلد 1) چهارمين كنفرانس (جلد 2) چهارمين كنفرانس (جلد 3) چهارمين كنفرانس (جلد 4) چهارمين كنفرانس (جلد 5) چهارمين كنفرانس (جلد 6) چهارمين كنفرانس (جلد 7) چهارمين كنفرانس (جلد 8) چهارمين كنفرانس (جلد 9) چهارمين كنفرانس (جلد 10) چهارمين كنفرانس (جلد 11) چهارمين كنفرانس (جلد 12) چهارمين كنفرانس (جلد 13) چهارمين كنفرانس (جلد 14) سومين كنفرانس (جلد 1) سومين كنفرانس (جلد 2) سومين كنفرانس (جلد 3) سومين كنفرانس (جلد 4) سومين كنفرانس (جلد 5) دومین کنفرانس (جلد 1) دومین کنفرانس (جلد 2)  نخستين كنفرانس (جلد 1) نخستين كنفرانس (جلد 2) تجارب كشورهاي جهان در تامين امنيت غذايي، مديريت آب و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي (جلد 1) تجارب كشورهاي جهان در تامين امنيت غذايي، مديريت آب و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي (جلد 2) تجارب كشورهاي جهان در تامين امنيت غذايي، مديريت آب و حفظ محيط زيست و منابع طبيعي (جلد 3) مبانی اختصاصی پیشرفت در حوزه آب، محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی و مسائل اساسی در این حوزه نظام محورها و موضوعات كلان الگوي اسلامي ايراني پيشرفت سنن الهی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مبانی پیشرفتمدیریت منابع آب کشور؛ چالش ها و راهبردهامبانی عدالت اجتماعیطراحی‌نظام طبقه‌بندی‌ موضوعات‌ حوزه عدالتمفاهیم و شاخص های پیشرفت در حوزه آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعینظام بهره برداری از منابع و عوامل تولید در کشاورزی اصول و الزامات
خبرنامه شماره 1 خبرنامه شماره 2 خبرنامه شماره 3 خبرنامه شماره 4 خبرنامه شماره 5 خبرنامه شماره 6 خبرنامه شماره 7 خبرنامه شماره 8 خبرنامه شماره 9 و 10 خبرنامه شماره 11خبرنامه شماره 12 خبرنامه شماره 13 خبرنامه شماره 14 خبرنامه شماره 15 خبرنامه شماره 16 خبرنامه شماره 17 خبرنامه شماره 18 خبرنامه شماره 19 خبرنامه شماره 20 خبرنامه شماره 21 خبرنامه شماره 22 خبرنامه شماره 23 خبرنامه شماره 24 خبرنامه شماره 25 خبرنامه شماره 26 خبرنامه شماره 27 خبرنامه شماره 28 خبرنامه شماره 29 خبرنامه شماره 30 خبرنامه شماره 31 خبرنامه شماره 32 خبرنامه شماره 33 خبرنامه شماره 34 خبرنامه شماره 35 خبرنامه شماره 36-37 خبرنامه شماره 38-39 خبرنامه شماره 40 خبرنامه شماره 41 خبرنامه شماره 42 خبرنامه شماره 43 خبرنامه شماره 44 خبرنامه شماره 45 خبرنامه شماره 46 خبرنامه شماره 47 ويژه نامه ششمين كنفرانس - شماره 2 ويژه نامه ششمين كنفرانس - شماره 1 ويژه نامه چهارمين كنفرانس - شماره 3 ويژه نامه چهارمين كنفرانس - شماره 2 ويژه نامه چهارمين كنفرانس - شماره 1 ويژه نامه سومين كنفرانس - شماره 2 ويژه نامه سومين كنفرانس - شماره 1 ويژه نامه دومين كنفرانس ويژه نامه نخستين كنفرانس  

ويژه نامه هاي كنگره

ویژه نامه شماره 1 ویژه نامه شماره 2 ویژه نامه شماره 3 ویژه نامه شماره 4 ویژه نامه شماره 5 ويژه نامه شماره 6 ويژه نامه شماره 7 ویژه نامه شماره 8 ويژه نامه شماره 9 ويژه نامه شماره 10

كتابچه ها و بروشورها

آشنايي با مركز معرفی اندیشکده های مرکز اهداف و قلمرو فعالیت اندیشکده ها تاملاتی در چیستی الگو گفتگوهای راهبردی تحلیل گفتگوهای راهبردی كنفرانس‌هاي سالانه الگو حلقه ها و كانون هاي تفكر ويژه جوانان نشست هاي انديشه ورزي حلقه‌ها و كانون‌هاي تفكر ويژه صاحب‌نظران حمايت از نشريات علمي

سلسله نشست‌هاي انديشه‌ورزي

معرفی نشست های اندیشه ورزی سال 94  سلسله نشست های اندیشه ورزی سیاسی دفتر اول: زندگي، علم، تمدندفتر دوم: بنيان هاي فلسفي، پيشرفت اقتصادي، نظام‌سازيدفتر سوم: حكمت اسلامي، عدالت، اعتدال‌گراييدفتر چهارم: از دانش تا حکمت؛ یک نگرش قرآنیدفتر پنجم: معنویت در عرصه زندگی و کسب و کاردفتر ششم: نقش نفت در پیشرفت یا عقب ماندگی ایراندفتر هفتم: الگوی سیاسی حکمت متعالی؛ الگوی سیاسی متعالیدفتر هشتم: تدوین الگوی نظری با صبغه اسلامی و ایرانیدفتر نهم: ارتباطات فرهنگی و الگوی پیشرفتدفتر دهم: الگوی پایه پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مولفه هادفتر یازدهم: الزام نظری و عملی در دستیابی به توسعه در ایراندفتر دوازدهم: بازشناسی مرزهای ذهنیت و عینیت در علوم انسانیدفتر سیزدهم: هنـر و معمـاری؛ زبان ظهور معنا در تمدن هادفتر چهاردهم: مفهوم پیشرفت در فلسفه جدید اروپاییدفتر پانزدهم: نهادشناسی ظرفیت های پیشرفت در تراث اسلامی دفتر شانزدهم: مبانی حاکمیت و الگوهای دولت در فقه معاصر شیعهدفتر هفدهم: اهمیت آینده پژوهی درتدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت: پيش‌نيازها، اصول و آسيب ها نقش دين در توسعه فقه و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت آسيب شناسي نهاد خانواده در ايران ... الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، ضرورت ها و نتايج جستجوي آمايش پيشرفت در بنيان هاي قانون اساسي ... دين شناسي و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ... آزادي در الگوي سه گانه اسلام تحليل تاثير سياست هاي كلان اقتصادي بر رشد ... الگوي اسلامي مديريت پيشرفت در مساجد واكاوي شاخص‌ها و فرايند ارزيابي توسعه منطقه‌اي ... وجوب اعتبار الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از... آمايش سرزمين و نقش آن در تبيين ... مباني روان شناختي خانواده و رابطه ... گذار آغازيني از مفاهيم و نظريه هاي توسعه ... دانشگاه حكمت‌بنيان و قلب الگوي اسلامي ايراني پيشرفت الگوهاي نوين توسعه پايدار روستايي با تاكيد بر ... تبيين اهميت‌ها، الزامات، زمينه‌ها، موانع و محدوديت‌هاي ... مراتب انديشه آزادي در تكامل بيداري اسلامي مقايسه مولفه هاي پارادايمي در ليبرال دموكراسي و ...... تاملي بر مفهوم شهر اسلامي ... مفهوم علم نوين و علم سنتي و موانع توسعه در ايران توسعه پايدار اسلامي ايراني از نظرگاه ... جايگاه مباني و راهبردهاي عدالت اجتماعي در ... بازخواني عقلانيت معطوف به پيشرفت ... رصد اهداف و ابعاد پيشرفت و تعالي در سيره علوي ماهيت پيشرفت و ضرورت تاملي در مباني آن در ... مباني انسان شناسي وحياني نظريه پيشرفت با ...   جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نظریه ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی طرحی برای مطالعه دولت در اسلام ... تهیۀ الگوی سلامت روانی براساس شاخصهای الگوی اسلامی ایرانی طراحي مدل توسعه هوشمند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش« ناپایداری توسعه پایدار» زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسلامی مروری بر تلقی های گوناگون از الگو و کاربرد تلقی منتخب در ... شناسایی مسائل و مشکلات سیستم بودجه بندی عمومی ... الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با ... اندیشة دین شناخت پیشرفت، اندیشة ولایتمند مدیریت تغییر اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی ... مدل های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در ... تقدم بعُد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت جستاری در مبانی علوم اجتماعی اسلامی بررسی انتقادی سرمایه داری به عنوان الگوی پیشرفت آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پیشرفت و توسعه پایدار ملی توسعه اسلامی ایرانی بر مبنای پیوند با ریشه های فرهنگی و بومی با ... مراتب آزادی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مفهوم، مبانی و شاخص های اصلی عدالت اجتماعی از منظر ... چالش جهانی انرژی و موقعیت ژیواکونومیک ایران در ... درآمدی بر اهمیت اندازه گیری و سنجه ها در الگوی ... بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت ... پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در ... بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری های ... آینده پژوهی و برنامه ریزی توسعه منطقه ای ... ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع تعارضات بین ... اندیشه پیشرفت، مسئله تمدنی انسان امروز در ... نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد عدالت از دیدگاه اجتماع گرایان تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات (برنامه های) آمایش در ... تحلیل و تبیین مبانی نظریه ها و روش شناسی متعارف آمایش سرزمین معرفت شناسي توسعه در سه دوره پيشامدرن، مدرنيته و پسامدرن توسعۀ پایدار در پرتو جهان بینی اسلامی طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصادالگوی‌ اسلامی‌ایرانی‌ پیشرفت‌ در‌ علم ‌و‌ فناوری‌ اندیشه دین‌شناخت‌ پیشرفت، اندیشه ولایتمند‌ مدیریت‌تغییرمبانی‌و‌راهبردهای‌جامعه‌ پیشرفته‌و‌توسعه‌یافته‌اسلامیجامعه‌مطلوب‌در‌الگوی‌ اسلامی‌ایرانی‌پیشرفتمدل‌های‌اقتصادی‌مناسب‌ جایگاه‌انسان‌و‌سرمایه‌در‌الگوی‌ اسلامی‌ایرانی‌پیشرفت‌و‌مقایسه‌آن‌ با‌سایر‌نظام‌های‌اقتصادیتفکر‌ نرم‌در‌ طراحی‌ الگوی‌ اسلامی‌ایرانی‌ پیشرفتاصلاح‌ اقتصاد‌ بخش‌ عمومی؛ ‌ محور‌ اساسی ‌ الگوی‌ اسلامی‌ایرانی‌ پیشرفتدرآمدی‌بر‌اهمیت‌اندازه‌گیری ‌و‌سنجه‌ها‌ در‌الگوی‌اسلامی‌ایرانی‌پیشرفتارائه‌ چارچوب‌و‌ مدلی‌ جهت‌ شناسایی‌و‌ رفع‌ تعارضات‌ بین‌ برنامه‌های‌ملی‌و‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفتمفهوم،‌ مبانی‌و‌ شاخص‌‌های‌ اصلی‌ عدالت‌ اجتماعی‌از‌منظر‌ اندیشمندان‌ اسلامیمراتب‌ آزادی‌ در‌ الگوی اسلامی‌ایرانی‌ پیشرفت نظریه‌ترکیبی‌عدالت‌:‌ مبنای‌نظری‌عدالت‌در‌ جمهوری‌اسلامی‌ایراننظریه‌اسلامی عدالت‌اجتماعی‌ و‌عدالت‌اقتصادیبررسي‌ انتقادی‌ سرمایه‌داری‌ به‌ عنوان‌ الگوی‌پیشرفت: پاراداوکس‌های‌میان‌ مبانی،‌وعده‌ها‌و‌واقعیت‌ نظام‌سرمایه‌داریتوسعه اسلامي‌ایراني‌بر‌ مبنای پیوند‌ با‌ ریشه‌های‌ فرهنگي‌و‌ بومي‌ بررسی‌ تطبیقی-‌ تاریخی‌ توسعه‌ اقتصادی،‌ سیاسی ‌و‌ نابرابری‌های‌ اجتماعی ‌در‌ ایران‌و‌ هندجستاری‌در‌ مبانی‌ علوم‌ اجتماعی‌ اسلامیعدالت‌محیطي ‌ راهکاری‌ برای‌ تحقق‌ پیشرفت‌و‌ توسعه‌ پایدار‌ مليآزادی‌ اندیشه ‌و‌ منافع‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامي‌ ایرانپارادایم‌تعالی‌جایگزین‌پارادایم‌توسعه: ضرورت‌تحول‌در‌چارچوب‌ شاخص‌گذاری‌برای‌پیشرفتمدیریت‌ از‌طریق ارزشیابی‌عملکرد‌برای‌ هدایت مسیر‌پیشرفت‌جامعه چالش‌ جهانی‌انرژی‌و‌موقعیت‌ ژئواکونومیک‌ایران‌در‌ساختار‌نوین‌ اقتصاد‌سیاسی‌ بین‌المللآینده‌پژوهی‌ و‌برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای‌ بحران‌هویت‌ و‌رسالت‌خانواده‌در‌الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌تربیتشاخص‌ها‌و‌ نماگرهای معنویت‌ اصیل‌ اسلامتهیۀ الگوی سلامت روانی براساس شاخص های الگوی اسلامی ایرانی طراحي مدل توسعه هوشمندهویت‌ ایرانی ‌و‌ توسعه‌ اجتماعیالگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفت‌و‌ چالش‌ «ناپایداری‌ توسعه‌ پایدار»نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت از دیدگاه اجتماع گرایانزنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی شاخص‌های‌ سلامت‌ خانواده‌ در‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفتتحلیل و تبیین مبانی نظریه ها و روش شناسی متعارف آمایش سرزمینبت‌پرستی‌ به‌عنوان‌ سرطان‌ روانی-‌ معنویاندیشه پیشرفت، مسئله تمدنی انسان امروز در گستره ای چهارصد ساله بودجه بندی عدالت محور برای پیشرفت فرامنطقه ای توسعه پایدار در پرتو جهان بینی اسلامیمعرفت‌ شناسي‌ توسعه‌ در‌ سه‌دوره ‌پیشامدرن،‌ مدرنیته ‌و‌ پسامدرنتحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات (برنامه های) آمایش در کشورهای منتخب تحلیل‌ انتقادی ‌و آسیب‌شناسی‌ ‌ برنامه‌های‌ آمایش ‌ در‌ ایرانآمایش‌ سرزمین تحلیل‌پیشینه‌ عملیاتی‌و‌ تجربیات‌در‌ ایرانمبانی‌ انسان‌‌ شناختی‌ پیشرفت‌ در‌حکمت‌ متعالیهتبیین‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفت‌با‌ بررسی‌نسبت‌ میان‌ دین‌ اسلام‌و‌ توسعهفقه‌الکترونیک ‌در الگوی‌اسلامی‌ایرانی‌پیشرفتدستگاه جغرافیایی‌ ایران کرامت در عرصه اجتماع و سیاست در الگوى اسلامى ـ ایرانى پیشرفتآسیب شناسی الگوی بانکداری ایران

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، پل نصر، خیابان جلال آل‌احمد، جنب دانشکده اقتصاد، شماره 3، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تلفن تماس: 88634007
نمابر:88014644
کد پستی: 1411734117
صندوق پستی: 678-14395
نشانی رایانامه: olgou@olgou.ir

تمامي حقوق اين انتشارات متعلق به مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت مي باشد
استفاده از مطالب با ذكر ماخذ بلامانع است