• 60234896s
 • 60234897 a
 • IMG 6154
 • n00424493 r b 009
 • n00424493 r b 001
 • IMG 6055
 • دیدار اعضای شورای‌ عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با آیت‌الله سبحانی
 • دیدار اعضای شورای‌ عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با آیت‌الله علوی گرگانی
 • جلسه کارگروه تکمیل و ارتقای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق
 • هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: الگوی پیشرفت؛ پیشران‌ها، چالش‌ها و الزامات تحقق
 • نشست مشترک مرکز الگو با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری پیرامون الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت

شنبه, 25 آبان 1398 02:32