در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بررسی شد: علم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

 

نشست تخصصی" علم و فناوری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" از جمله نشست های تخصصی نوبت صبح در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بود . دکتر مجتبی شمسی پور استاد دانشگاه رازی، دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد دانشگاه تهرانو دکتر بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، اعضای هیأت رئیسه این نشست تخصصی را تشکیل می دادند.

در این نشست به ترتیب سید منصور خلیلی عراقی، سجاد برخورداری ، غلامرضا رکنی لموکی ، محمدعلی زلفی گل ، رسول عباسی ، مهدی گلشنی و محمدرضا محمدی زاده مقالات خود را ارائه دادند.

مقاله دکتر مهدی گلشنی به موضوع "نقش اساسی علوم پایه در پیشرفت علمی- فرهنگی کشور" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: امروزه در جامعه اسلامی، برپائی یک تمدن اسلامی روز آمد مطرح است. طیف وسیعی از اهل علم برآنند که پیشرفت علمی، یک اهرم بسیار مهم و کلیدی در وصول به این هدف می باشد؛ اما در مقام عمل بیشتر تلاش ها در جهت توسعه فناورانه است. باید در توسعه علمی دو هدف مهم: رفع نیازهای کشور به کمک علم روز، مشارکت در نوآوری علمی را مد نظر داشته باشیم. تعقیب جدی علوم پایه، ما را در وصول به دو هدف ذکر شده کمک می کند و ضمنا به ایجاد خلاقیت در عالمان منجر می شود و آنها را به درک ساختار طبیعت، که از اهداف جهان بینی اسلامی است، نائل می سازد و این به نوبه خود، فرهنگ محیط را غنی تر می سازد و آماده پیشرفت های بیشتر می کند.

مقاله دکتر محمدعلی زلفی گل به موضوع "طرح رصد: پویش، پالایش و پیرایش آموزش پژوهش و فناوری" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: صدا و سیمای هر کشوری مهمترین رسانه برای آموزش های غیررسمی و آموزش مادام العمر شهروندان جامعه است. آموزش و الگودهی به شهروندان باید جامع الاطراف و علمی باشد. مهمترین عامل پیشران برای هدایت یک جامعه به سمت دانائی، توانائی، فرهیختگی و توسعه همه جانبه، علم و دانش می باشد. کم توجهی و بی مهری به دانش و دانشمندان، پژوهش و پژوهشگران و فرهیختگی و فرهیختگان هر جامعه ای توسط صدا و سیمای آن کشور، نوعی فرصت سوزی بوده و برعکس معرفی الگوهای علمی در کنار سایر الگوها به جامعه یک نوع فرصت سازی می باشد. عمومی سازی دانش ها و فناوری های نوین و آگاه سازی شهروندان با آنها، به نوعی فرهنگ سازی نیز می باشد؛ زیرا علم و تکنولوژی جدید همراه با خود فرهنگ های نوین را به ارمغان می آورد.

از طرف دیگر نظارت عمومی بر فرآیند تولید علم، فناوری و نوآوری یک ضرورت هست؛ زیرا تمایز علم از شبه علم و رعایت اصول و اخلاق علمی توسط دانشمندان، دانش پژوهان، پژوهشگران و اندیشمندان با نظارت عمومی و همگانی کم هزینه تر و دقیق تر صورت می پذیرد.

مقاله دکتر رسول عباسی به موضوع "بررسی و ترسیم شبکه مدیریت دانش" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: مدیریت دانش، نقش ویژه‌ای در موفقیت عملکرد سازمان‌ها و در مقیاس بزرگتر، جوامع دارد. رقابت کشورها در عصر اقتصاد دانش‌بنیان، بستگی به توان آنها در خلق و بهره‌برداری از دانش دارد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در موضوع تدوین الگوی پیشرفت، نیاز شدیدی به خلق دانش دارد، به این مقوله، توجه وافر نموده است. این دغدغه باعث شده است که این مرکز به محل مراجعه اندیشمندان و فرهیختگان تبدیل شود. در این مقاله، با ترسیم مراحل و فرایندهای مدیریت دانش، عملکرد مرکز در هر یک از این مراحل مورد واکاوی قرار گرفته است.

مقاله دکتر غلامرضا لموکی به بررسی "چالشی نظری بر سر راه پویش الگوی پیشرفت: آموزش ریاضی ایران" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: هنگامی که از پویش یک الگو به سوی الگوی کاملتری گفتگو می‌کنیم، بی درنگ با مفهومی از حرکت مواجه می شویم. در این جهان، هر حرکتی براساس قواعدی صورت می پذیرد، چه ما نسبت به این قواعد آگاهی داشته باشیم و چه آگاهی نداشته باشیم. بر همین اساس، پویش الگوی پیشرفت در ایران نیز بر اساس قواعدی صورت می پذیرد. هرچه ما نسبت به این قواعد بیشتر آگاهی داشته باشیم، چشم انداز روشنتری از آینده در پیش روی ما خواهد بود.

مقاله دکتر منصور خلیلی عراقی به موضوع "نقش عوامل نهادی در توسعه علم، فناوری و نوآوری: تجارب جهانی و آموزه‌هایی برای ایران" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: عوامل نهادی در کنار سایر عوامل نقش حمایتی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری دارند. دستیابی به توسعه علم، فناوری و نوآوری بدون وجود بسترهای نهادی مطلوب، تقریبا غیرممکن است. در این راستا، کشورها تلاش گسترده­ای برای بهبود محیط نهادی خود برای توسعه علم، فناوری و نوآوری دنبال کرده­اند. با توجه به اهمیت توسعه علم، فناوری و نوآوری در ایران در راستای دستیابی به اهداف افق 1404 و بکارگیری الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت برای دستیابی به اهداف توسعه در ایران، هدف این مقاله، بررسی تجارب جهانی ارتقای محیط نهادی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری و ارایه آموزه­هایی برای ایران است.

مقاله دکتر امامعلی شعبانی به موضوع "پیشرفت علمی و ظهور نخبگان در سده‌های میانه تاریخ ایران؛ دلایل و زمینه‌ها" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: سده‌های میانه تاریخ ایران به ویژه قرون سوم تا پنجم هجری قمری را می بایست دوره‌ای عظیم و خیره‌کننده در عرصه‌های علمی و فرهنگی به‌شمار آورد. تاریخ ایران در این مقطع شاهد ظهور تعداد کثیری از نخبگان با اختراعات، اکتشافات و نوآوریهای بی شمار در عرصه‌های گوناگون علمی ـ فرهنگی بوده ‌است. لذا نوشتار حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال اساسی است که دلایل و زمینه‌های ظهور نخبگان علمی در قرون سوم تا پنجم قمری کدام است؟ ایدئولوژی حاکم بر جامعه و سیاست‌های دستگاه حکومتی در این رخداد مهم چه نقشی داشته است؟ یافته‌های پژوهش حکایت از آن دارد که علاوه بر آموزه‌های اسلامی، بایستی جامعه و حکومت تمدن ساز را در مولفه هایی چون سیاست آزاد اندیشی دینی، حمایت از علم و عالم، ایجاد اقتصاد پویا و رفاه اجتماعی بعنوان عوامل اصلی حرکت علمی و ظهور نخبگان در این دوره از تاریخ ایران به شمار آورد. این یافته ها می‌تواند ضرورت قرار گرفتن برخی از مولفه‌ها در سند پایه الگوی پیشرفت را تبیین کند و به ارائه سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یاری رساند.

مقاله دکتر محمدرضا محمدی زاده به موضوع "مقایسه تدابیر حوزه علم پیش‌نویس سند الگوی پایه پیشرفت با نقشه جامع علمی کشور" اختصاص داشت. وی در این مقاله عنوان کرد: بخش تدابیر نفوذ و بسط علم در زندگی از پیش نویس سند الگوی پایه پیشرفت با سند جامع علمی کشور مقایسه خواهد شد و پیشنهاداتی درباره هر سند ارائه می شود. دو سند در یک راستا هستند و مکمل هم به نظر می رسند. هر دو سند بسیار جامع اند و با کم رنگ شدن شرط مانع بودن، خیلی عملیاتی به نظر نمی رسند. هر دو سند کار بیشتری می طلبند تا پویا باشند.

گفتنی است، هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به میزبانی مرکز همایش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران امروز ۱۹ اردیبهشت، آغاز به کارکرد و تا فردا ادامه دارد. این کنفرانس‌ها که به‌طور سالانه برگزار می‌شوند باهدف جلب مشارکت گسترده پژوهشگران؛ نظریه‌پردازان و صاحبان فکر و اندیشه در فرایند طراحی مدل بومی پیشرفت کشور برگزار می‌شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید