نشست اندیشه‌ورزی «دلایل پیشرفت ایران» با حضور دکتر خالد الطرودی

  • چاپ

 .

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با هماهنگی اندیشکده سیاست مرکز الگو، نشست اندیشه‌ورزی با موضوع «دلایل پیشرفت ایران» با حضور دکتر خالد الطرودی (استاد دانشگاه زیتونه تونس و مدیر مرکز تحقیقات اسلامی قیروان) روز چهارشنبه، مورخ 25 اردیبهشت ماه 1398 از ساعت 11 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

 

 

 siyast