متن پاسخ به سوالات پرسشنامه کنفرانس

متن پاسخ به سوالات پرسشنامه کنفرانس(دریافت کامل متن)

 

1-    گام­های اساسی برای طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کدام است؟ پاسخ

2-    خطوط (محورهای) و موضوعات پژوهش­های لازم پیرامون الگو چگونه باید تعیین شود؟ پاسخ

3-    ماهیت زمان­بر نظریه پردازی به­منظور ارائه نظریه­های مبنای الگو را با ضرورت شتاب معقول در طراحی الگو چگونه می­توان جمع کرد؟ پاسخ

4-    مسائل اساسی کشور که راه حل آنها در الگو ارائه می­شود چگونه باید تعریف و تدوین شود؟ پاسخ

5-    تقسیم کار ملی برای پژوهش و طراحی الگو به چه نحو باید انجام شود تا مشارکت دانشگاه­ها و حوزه­های علمیه تأمین گردد؟ پاسخ

6-    سازمان و شبکه تصمیم­سازی و طراحی الگو با استفاده از ظرفیت گسترده متفکران و صاحبنظران کشور چگونه باید باشد؟ پاسخ

7-    آیا روش­های برنامه­ریزی موجود، در طراحی الگو کلاً یا جزءاً قابل استفاده است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت است، کدام روش­ها؟ پاسخ