چهارمين جلسه از سلسله‌نشست­هاي انديشه‌ورزي برگزار مي‌شود

  • چاپ

 

 

چهارمين جلسه از سلسله‌نشست­هاي انديشه‌ورزي در مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در روز شنبه 27/7/1392 برگزار مي‌شود.

در اين نشست -كه با حضور جمع محدودي از استادان و صاحب‌نظران تشكيل خواهد شد- دكتر سيدسعيدرضا عاملي، استاد گروه ارتباطات و مطالعات آمريكاي دانشگاه تهران، سخنراني خود را با عنوان «پارادايم‌هاي مفروض الگوي اسلامي ايراني پيشرفت؛ پارادايم متعادل سنّتي-تجدّدگرا» عرضه خواهد نمود.

در اين سخنراني، علاوه بر طرح و تبيين پارادايم متعادل سنّتي-تجدّدگرا، به گفتمان­هاي سنت­گرايي، تجددگرايي، تجددگراي سنتي و سنت­گراي متجدد نيز پرداخته مي­شود و تحليلي علمي و شناختي درباره الگوي ترجيح‌يافته ارائه خواهد شد.