گفتگوهای راهبردی


برگزاری سی و یکمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با حضور دکتر علی مطهری

سه شنبه, 15 آبان 1397 11:57
برگزاری سی و یکمین جلسه از گفتگوهای راهبردی با حضور دکتر علی مطهری

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سی و یکمین نشست از گفتگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر علی مطهری، نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در روز دوشنبه، 21 آبان‌ماه سال جاری (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس...


برگزاری بیست و نهمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

یکشنبه, 21 مرداد 1397 12:10
برگزاری بیست و نهمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

بیست و نهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 22 مرداد ماه 1397 (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای اسدالله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و چین سخنرانِ بیست و نهمین جلسه‌ی گفتگوهای...


برگزاری بیست و هشتمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

شنبه, 06 مرداد 1397 08:35
برگزاری بیست و هشتمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

بیست و هشتمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 7 مرداد ماه 1397 (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر محمد حسین صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ بیست و هشتمین جلسه‌ی گفتگوهای...


دکتر محسن رضائی سخنرانِ بیست و هفتمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 10:34
دکتر محسن رضائی سخنرانِ بیست و هفتمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیست و هفتمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 3 تیر ماه 1397 (از ساعت 15 تا 17) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر محسن رضائی، دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ بیست و هفتمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی...


بحث‌های فکری صورت گرفته در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الگو و مسیر راهی برای افراد در سطوح اجرایی...

دوشنبه, 21 خرداد 1397 11:05
بحث‌های فکری صورت گرفته در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  الگو و مسیر راهی برای افراد در سطوح اجرایی...

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر منصور غلامی در بیست و ششمین نشست گفت‌وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نقش نشست‌ها و بحث‌های علمی این مرکز را بسیار مفید و کارآمد توصیف کرد و گفت: بحث‌های فکری که در مرکز الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت صورت می‌گیرد، می‌تواند الگو و مسیر راهی...


سخنرانی دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در بیست‌وششمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی

شنبه, 12 خرداد 1397 11:48
سخنرانی دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری در بیست‌وششمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی

بیست‌وششمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 19 خردادماه سال جاری در محلِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر منصور غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری سخنرانِ بیست‌وششمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری...


سخنرانی دکتر علی اصغر فانی در بیست و پنجمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

سه شنبه, 19 دی 1396 10:43
سخنرانی دکتر علی اصغر فانی در بیست و پنجمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیست و پنجمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 25 دی ماه 1396 (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر علی اصغر فانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس سخنرانِ بیست و پنجمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی...


سخنرانی دکتر حسین مظفر در بیست و چهارمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

شنبه, 25 آذر 1396 13:05
سخنرانی دکتر حسین مظفر در بیست و چهارمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیست و چهارمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 27 آذرماه 1396 (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر حسین مظفر، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ بیست و چهارمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی...


سخنرانی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در بیست و سومین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

شنبه, 06 آبان 1396 09:35
سخنرانی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی در بیست و سومین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیست و سومین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 8 آبان ماه 1396 (از ساعت 14 تا 16) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر سیدعلیرضا مرندی، رئیس محترم فرهنگستان علوم پزشکی سخنرانِ بیست و سومین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی...


برگزاری بیست و دومین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

یکشنبه, 08 مرداد 1396 08:21
برگزاری بیست و دومین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

بیست و دومین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 8 مرداد ماه 1396 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای محمدرضا باهنر، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ بیست و دومین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام...


دکتر سید یحیی صفوی سخنرانِ بیست و یکمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

شنبه, 03 تیر 1396 15:22
دکتر سید یحیی صفوی سخنرانِ بیست و یکمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیست و یکمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 10 تیر ماه 1396 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر سید یحیی صفوی، دستیار و مشاور عالی مقام معظم رهبری سخنرانِ بیست و یکمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند...


برگزاری بیستمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

یکشنبه, 27 فروردين 1396 14:16
برگزاری بیستمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

بیستمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 28 فروردین ماه 1396 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر مسعود پزشکیان، نائب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی سخنرانِ بیستمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها...


وزیر نیرو سخنرانِ نوزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

چهارشنبه, 04 اسفند 1395 16:57
وزیر نیرو سخنرانِ نوزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

نوزدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 10 اسفند ماه 1395 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای مهندس حمید چیت چیان، وزیر محترم نیرو سخنرانِ نوزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها و...


سخنرانی دکتر داوود دانش جعفری در هجدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

دوشنبه, 25 بهمن 1395 09:14
سخنرانی دکتر داوود دانش جعفری در هجدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هجدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 24 بهمن ماه سال جاری با حضور آقای دکتر داوود دانش جعفری، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت رئیسه اندیشکده اقتصاد مرکز الگو در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. بررسی برنامه‌های پنج ساله توسعه...


برگزاری هجدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

دوشنبه, 18 بهمن 1395 08:34
برگزاری هجدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

هجدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 24 بهمن ماه 1395 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای دکتر داوود دانش جعفری، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت رئیسه اندیشکده اقتصاد مرکز الگو سخنرانِ هجدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی...


طبیعت ایران به نقطه شکننده‌ای رسیده است

یکشنبه, 19 دی 1395 08:05
طبیعت ایران به نقطه شکننده‌ای رسیده است

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بهره برداری از محیط زیست در کشورمان به ویژه در کلانشهرهایی همچون تهران بیش از ظرفیت طبیعت بوده است،گفت: طبیعت ایران به نقطه شکننده‌ای رسیده است که قطعا آیندگان از ما در این خصوص پرسش خواهند کرد. به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی...


سخنرانی دکتر معصومه ابتکار در هفدهمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

شنبه, 11 دی 1395 14:14
سخنرانی دکتر معصومه ابتکار در هفدهمین جلسه‌ی ‌گفتگوهای راهبردی

هفدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 18 دی ماه 1395 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانم دکتر معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران سخنرانِ هفدهمینجلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری...


سخنرانی آقای علاءالدین بروجردی در شانزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

چهارشنبه, 19 آبان 1395 11:14
سخنرانی آقای علاءالدین بروجردی در شانزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

شانزدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 24 آبان ماه 1395 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی سخنرانِ شانزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و...


لزوم تعریف استانداردها و الگوهای حقوقی در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

پنج شنبه, 25 شهریور 1395 00:56
لزوم تعریف استانداردها و الگوهای حقوقی در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، الهام امین‌زاده در پانزدهمین جلسه گفت‌وگوهای راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت:‌ در حال حاضر شهروندان در حوزه‌های مختلف دچار مشکلاتی هستند که طراحی الگو و تبیین استاندارد برای این مشکلات، می‌تواند از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد. وی ادامه داد: الگو با سیاست‌های کلی نظام و قوانین موجود...


سخنرانی دکتر الهام امین زاده در پانزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

یکشنبه, 21 شهریور 1395 14:16
سخنرانی دکتر الهام امین زاده در پانزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی

پانزدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، روز چهارشنبه 24 شهریور ماه جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، خانم دکتر الهام امین زاده، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی...


سخنرانی دکتر محمدرضا عارف در چهاردهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی

دوشنبه, 11 مرداد 1395 16:07
سخنرانی دکتر محمدرضا عارف در چهاردهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی

چهاردهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 20 مردادماه جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر محمدرضا عارف، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ چهاردهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها و نخبگان...


گزارش تصویری حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی

چهارشنبه, 30 تیر 1395 09:30
گزارش تصویری حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علی جنتی در سیزدهمین جلسه گفت‌وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیان کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی برای کشور نویدبخش است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، سندی که در نهایت از این موضوع درمی‌آید، باید به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و سند بالادستی برای مجموعه فعالیت‌های...


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای کشور نویدبخش است

چهارشنبه, 30 تیر 1395 09:17
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای کشور نویدبخش است

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علی جنتی در سیزدهمین جلسه گفت‌وگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیان کرد: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای کشور نویدبخش است. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، سندی که در نهایت از این موضوع درمی‌آید، باید به الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی و سند بالادستی برای مجموعه...


سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سه شنبه, 22 تیر 1395 15:18
سخنرانی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در سیزدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سیزدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 29 تیرماه جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، آقای علی جنتی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی سخنرانِ سیزدهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها و...


گزارش تصویری حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی

چهارشنبه, 05 خرداد 1395 08:53
گزارش تصویری حضور وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در یازدهمین جلسه از گفتگوهای راهبردی

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یازدهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 4 خرداد ماه سال جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور مهندس محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت) برگزار شد. نعمت‌زاده با تأکید بر اینکه نگارش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از اهمیت به سزایی...


برگزاری دهمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

شنبه, 21 فروردين 1395 12:41
برگزاری دهمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 25 فرودین ماه 1395 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر محمد جواد ایروانی، عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام سخنرانِ دهمین جلسه‌ی گفتگوهای راهبردی است. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها...


گزارش تصویری حضور دکتر خرازی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سه شنبه, 06 بهمن 1394 10:02
گزارش تصویری حضور دکتر خرازی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نهمین جلسه از ‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 5 بهمن ماه سال جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر کمال خرازی (رئیس شورای راهبردی روابط خارجی) برگزار شد. خرازی با بیان اینکه طراحی الگوی پیشرفت کار بسیار دشواری است، گفت: به خصوص اینکه قصد ارائه نظریه جدیدی داشته باشیم که...


گزارش تصویری حضور وزیر علوم در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارشنبه, 02 دی 1394 09:18
گزارش تصویری حضور وزیر علوم در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هشتمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی دکتر فرهادی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. فرهادی گفت: آموزش عالی دارای 4 چالش اصلی است. چالش نخست آن این است که آموزش عالی در پاسخگویی به تقاضای بازار دچار...


گزارش تصویری حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

شنبه, 23 آبان 1394 07:55
گزارش تصویری حضور حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هفتمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی، وزیر محترم دادگستری درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد. پورمحمدی گفت: ایمان،‌ علم و عقل سه ضلع مثلث الگوی اسلامی ایرانی است و می‌توان گفت پایه تمدن اسلامی،...


گزارش تصویری حضور آیت الله دری نجف آبادی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوشنبه, 20 مهر 1394 08:03
گزارش تصویری حضور آیت الله دری نجف آبادی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ششمین جلسه از گفت‌وگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی درباره مسائلی مانند اشکالات موجود در نظام آموزش و پرورش کشور، سیستم اداری، مشکلات خصوصی‌سازی، بهره‌وری و اهتمام بیشتر به عناصر پیشرفت در کشور برگزار شد. ...


برگزاری ششمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دوشنبه, 13 مهر 1394 08:29
برگزاری ششمین جلسه از گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، شخصیت­‌ها و نخبگان صدیق کشور، تجارب ارزشمندی را در فرآیند پیشبرد انقلاب و پیشرفت کشور و نیز رفع موانع و مشکلات فراملی، منطقه­‌ای و ملی کشور در نهادهای نظامی-امنیتی، قوای مجریه، مقننه و قضائیه و نهادهای مردمی و بخش خصوصی اسلامی کسب کرده‌اند. انتقال این تجربیات...


گزارش تصویری حضور دکتر واعظی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سه شنبه, 24 شهریور 1394 11:16
گزارش تصویری حضور دکتر واعظی در گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر روز دوشنبه 23 شهریور ماه جاری به دعوت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست راهبردی این مرکز حضور یافت و به سخنرانی در جمع اعضای این مرکز و اساتید دانشگاهی دعوت شده، از نقش و تاثیر عمیق و...


گزارش تصویری حضور دکتر صالحی در گفتگوی راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

چهارشنبه, 14 مرداد 1394 08:27
گزارش تصویری حضور دکتر صالحی در گفتگوی راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر علی اکبر صالحی، معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران عصر روز سه شنبه 13 مرداد ماه جاری به دعوت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نشست راهبردی این مرکز حضور یافت و در خصوص ابعاد مختلف موضوع الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سخنانی ایراد...


گفتگوهای راهبردی (4) سخنران: آقای دکتر علی اکبر صالحی

شنبه, 10 مرداد 1394 13:07
گفتگوهای راهبردی (4) سخنران: آقای دکتر علی اکبر صالحی

گفتگوهای راهبردی (4) سخنران: آقای دکتر علی اکبر صالحی (1394/05/13) چهارمین نشست از گفتگوهای راهبردی با سخنرانی آقای دکتر علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران سه شنبه 13 مردادماه از ساعت 16 الی 18 در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود. گفتگوهای راهبردی، سلسه نشست­‌هایی­ است که با موضوع پیشرفت برگزار می‌گردد. از سخنرانان...


گفتگوهای راهبردی (3) سخنران: حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد حسن ابوترابی فرد

شنبه, 10 مرداد 1394 11:42
گفتگوهای راهبردی (3) سخنران: حجت الاسلام و المسلمین آقای سید محمد حسن ابوترابی فرد

گفتگوهای راهبردی (3) سخنران: حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوترابی فرد (1394/03/25) سومین نشست از سلسله نشست‌های گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین آقای ابوترابی فرد درباره دستاوردها و نقاط ضعف جمهوری اسلامی ایران در عرصه مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص داشت. ایشان در این سخنرانی عنوان کردند، در اینکه حرکتی برای...


گفتگوهای راهبردی (2) سخنران: آقای مهندس میرسلیم

شنبه, 10 مرداد 1394 11:28
گفتگوهای راهبردی (2) سخنران: آقای مهندس میرسلیم

گفتگوهای راهبردی (2) سخنران: آقای مهندس میرسلیم (1394/03/16) دومین نشست از سلسله نشست­های گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی آقای مهندس میرسلیم درباره تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکومت و فرهنگ اختصاص داشت. ایشان با دسته بندی سخنان خود در 6 موضوع به چگونگی تدوین قانون اساسی، انتخاب رهبری و نقش بی بدیل ایشان در...


گفتگوهای راهبردی (1) سخنران: آقای دکتر علی طیب‌نیا

جمعه, 01 فروردين 790 14:09
گفتگوهای راهبردی (1) سخنران: آقای دکتر علی طیب‌نیا

گفتگوهای راهبردی (1) سخنران: آقای دکتر علی طیب­نیا (1394/02/19) اولین نشست از سلسله نشست­های گفتگوهای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به سخنرانی آقای دکتر طیب نیا وزیر محترم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران درباره تجارب جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصاد و گذار به جامعه پیشرفته اسلامی اختصاص داشت. ایشان در ابتدای سخنان خود اظهار داشتند؛ گذار به...