علم و دین

 

 IMG 4949

 

نشست‌هاي انديشه‌ورزي (1391/08/29)

سخنران: آقای دکتر رضا داوری اردکانی

"علم و دین"

 

بسم الله الرحمن الرحیم

هم خوش­وقتم که فرصت پیدا کردم در محضر دانشمندان چند کلمه‌ای عرض كنم و هم شرمسارم که بضاعتی ندارم؛ چون فرمودند، رد احسان نکردم و به خدمت حضار آمدم. معنی «علم» و «زندگی» در نظر همة ما روشن است. یعنی همة ما چیزی از علم و زندگی می‌فهمیم و تصدیق می‌کنیم که زندگی امروزی نمی‌تواند از علم جدا باشد. بنابراین، اگر به این اعتبار به مفهوم علم نگاه کنیم، اذعان خواهيم كرد كه ما امروز نمی‌توانیم از علم صرف نظر کنیم. گویی، زندگی امروز، بدون علم میسر نیست. ولی آیا قضیه در همین جا تمام می‌شود؟ یعنی اين کافی است که بگويیم زندگی ما به علم و تکنولوژی پیوسته است؟ و چون این امر به صورت ضرورت درآمده است، لزومی ندارد که درباره‌اش بحث كنيم؟

 

(ادامه بحث را در اينجا مي‌توانيد مشاهده كنيد.)