ارتباطات فرهنگی و الگوی پیشرفت

 

 

نشست‌هاي انديشه‌ورزي (1394/07/27)

سخنران: دکتر علی اکبر فرهنگی

"ارتباطات فرهنگی و الگوی پیشرفت"

 

ارتباطات موفق فرهنگی نه تنها کلید فتح درهای بستة سیاسی و بازرگانی است، بلکه تمام شئون اجتماعی مردم یک جامعه را که با دیگران در تعامل و تقابل هستند در بر می­‌گیرد. بودند و هستند مردمی که با کمترین میزان دسترسی به منابع، بهترین زندگی را برای خود و آیندگان خود بنا نهاده‌اند و در مقابل دیگرانی که با در دست داشتن منابع سرشار، توان استفاده از آن منابع را نداشته و در عسرت و تنگدستی روزگار گذرانده‌اند. در اواخر قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم میلادی با گسترش روزافزون تکنولوژی‌های ارتباطی در روابط بین‌‌الملل هم تغییراتی حاصل شده است و نوع مبادلات و مراودات را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این فضای تکنولوژی محور و با سرعت تغییرات روابط، توجه به عقاید، نگرش‌‌ها و فرهنگ در عین اهمیت بسیار از سرعت تکنولوژی عقب­‌تر مانده است و این خود موجب بسیاری از ناسازگاری‌های اجتماعی گردیده است. در چنین فضایی ملت­‌ها بر ارزش‌‌ها و معیارهای خود پافشاری دارند و این یعنی تنوعات فرهنگی و پاسخ به آن نیز نیازمند شناخت فرهنگ‌هاست.

شناخت فرهنگ‌‌های دیگر از دیرباز مورد توجه همگان بوده است اما در شرایط کنونی اهمیت و اعتبار آن  بسیار شده و مردم تمام کشورها را به خود جلب کرده است. در این نشست سعی می‌‌شود تعریفی از فرهنگ داده شود و ارکان آن مورد توجه قرار گیرد و نقش آن در زندگی اجتماعی مردم تبیین و تحلیل شود. در این راستا رویکرد، رویکردی توسعه محور بوده و بر آن است که فرهنگ را با الگوی پیشرفت دهه‌های اخیر مورد بررسی قرار دهد.

علاقمندان می‌تواند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با موضوع نشست، به مقاله دکتر علی اکبر فرهنگی در نامه فرهنگ، تابستان 1377، شماره 30 رجوع نمایند.

 

IMG 8712 - Copy 

 

IMG 8707 

 

IMG 8704 - Copy 

 

IMG 8717