گزارش تصویری برگزاری هفدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هفدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز یکشنبه 27 دی ماه 1394 از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضورمهدی گلشنی (استاد دانشگاه صنعتی شریف و عضو اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)  در محل مرکز الگو برگزار شد.

موضوع گفتگوی این نشست، «از دانش تا حكمت: يك نگرش قرآني» بود که در ادامه گزارش تصویری این نشست آمده است.

 

IMG 9149

 

  

IMG 9143 

  

IMG 9140 

 

IMG 9146 

 

IMG 9147