برگزاری هجدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی با موضوع «الگوی پایه پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مؤلفه‌ها»

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هجدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز دوشنبه 10 خرداد ماه سال جاری از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر علی ذوعلم (رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

 

موضوع گفتگوی این نشست، «الگوی پایه پیشرفت؛ مفاهیم اساسی و مؤلفه ها» است.

 

 

 

18 neshAST