برگزاری بیست و یکمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیست و یکمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز دوشنبه 18 مرداد ماه سال جاری از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور دکتر حسن بلخاری (مدیر گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران و عضو اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

موضوع گفتگوی این نشست، «هنر و معماری، زبان ظهور معنا در تمدنها و مهمترین جلوه تحقق الگوی پیشرفت جامعه» است.

 

 

خلاصه سخنرانی:

جایگاه و نقش هنر و معماری در ایجاد و بالندگی تمدنها چیست؟

 

باسخ به این سوال مستلزم تعریف و تبیین هنر و معماری است. در این مسیر تامل بر نکات زیر ضروری است:

 

الف: معماری بر خلاف سرپناه و ساختمان یک اثر هنری محسوب می‌شود زیرا علاوه بر فرم و کارامدی، جلوه ای کاملا زیبایی شناختی داشته و در بردارنده معنا و مفهومی است که اینک فرمی متجسم یافته است. بنابر این معماری خود نوعی هنر است.

 

ب: هنر و معماری به ویژه در جوامع شرقی هویت بازتابی دارند یعنی مطلقا خود را روایت نمی‌کنند بلکه بازنمای معانی، مفاهیم و عقاید مورد قبول یک فرهنگ یا تمدن هستند. به عبارتی تمدنها آن چه را به عنوان اصول مورد قبول و اعتقاد خود می‌شناسند با نیت ماندگارکردن به صورت فرم‌ها و اثار زیبا متجلی می‌سازند. بنابر این آثار هنری برجسته و بناهای شکوهمند و پابرجای معماری بیانگر هویت و مبانی فرهنگی حاکم بر یک تمدن هستند.

 

ج: هنر و معماری در طول تاریخ فرهنگ ایرانی (چه پیش از اسلام و چه پس از آن) یکی از مهمترین اسناد بازشناسی هویت فرهنگی و تمدنی ایران است. در این باب نمونه‌ها بسیارند: تخت جمشید، هنرمانوی، مکاتب نگارگری، آثاری چون  گنبد سلطانیه، آثار دوره صفوی و....

 

د: بر اساس سه نکته بنیادی فوق اینک می‌گویم یکی از مهمترین عوامل تدوین الگوی اسلامی ایرانی بیشرفت توجه بنیادی به هنر و معماری است. هنر و معماری به عنوان زبان ظهور معنا می‌تواند ترجمان قدرتمند بصری عقیده و ایده به صورت فرم‌های زیبایی‌شناختی باشد. بر این اساس تبدیل ایده به کنش که مهمترین مسئله اجرایی کردن و تحقق الگوی پیشرفت در میان مردم است زبانی نیرومند تر از هنر و معماری نخواهد داشت.

 

این بحث شرح و تحلیل نکته بنیادی فوق‌الذکر است.

 


 

 

 

سوابق علمی دکتر حسن بلخاری  

 

21 - 0Copy