سخنرانی آیت‌ا... ابوالقاسم علیدوست در بیست و دومین نشست اندیشه‌ورزی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیست و دومین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز یکشنبه 11 مهر ماه سال جاری از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور آیت‌ا... ابوالقاسم علیدوست (رئیس شورای‌عالی انجمن‌های علمی حوزه علمیه، مدرس درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و رئیس اندیشکده فقه و حقوق مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

موضوع گفتگوی این نشست، «نهادشناسی ظرفیت‌های پیشرفت در تراث اسلامی » است.

 

 

خلاصه سخنرانی:

در تراث اسلامی (منظور از تراث اسلامی نصوص دینی- اعم از قرآن و سنت گفتاری، رفتاری و تقریر حضرات معصومین«علیهم السلام» و متون دینی است. متونی که از سوی رهبران و عالمان اسلام با تکیه بر نصوص مزبور و درچارچوب هنجارهای شناخته شده تولید دانش، منصّه ظهور رسیده است.) - به ویژه تراث شیعه- نهادهایی وجود دارد که می‌توان از آنها، ظرفیت پیشرفت را به دست آورد. ظرفیت‌هایی که در قالب ده‌ها گزاره نمود پیدا می‌کند. کشف این ظرفیت‌ها باعث می‌شود تا عالمان ویژه‌دان این عرصه- بدون این که دغدغه خروج از شریعت را داشته باشند- نه تنها برای همه حوادث واقعه پاسخ مناسب و راه گشا داشته باشند بلکه به تولید نظریه و ارائه سیستم‌های خرد و کلان برسند و در آن زمینه فعال (و نه منفعل و پاسخگو) حضور پیدا کنند. چنان که برنامه‌ریزان و مجریان گزاره‌های پیشرفت نیز با خاطری آسوده از نیالودن به خروج از طریق شریعت و معارف اصیل آن، برنامه‌ریزی کنند و اجرا نمایند.

برخی از این نهادها عبارت است از:

نصوص مبیّن شریعت خرد و کلان در قرآن و سنت؛

نصوص مبیّن مقاصد خداوند در بعثت رسل، انزال کتب و تشریع مقررات؛

وجود معارف فرامذهبی و دینی (متعلق به انسان فارغ از هرگونه اعتقاد) در متون معتبر دینی از قبیل نهج البلاغه و صحیفه سجادیه.

اصول فقه شیعه در دو بخش ارائه فقه کشف و فقه عذر، به ویژه بخش اول آن. البته با ارائه ساختاری جدید و توسعه گستره آن.

حضور عقل، مصلحت، احکام حکومتی و تدبیری در سلسله نظام مشروعیت احکام.

وجود زمینه برای سه استنباط در استخراج گزاره‌های شرعی (استنباط احکام خرد، استنباط خرده نظام‌ها و استنباط کلان نظام‌ها).

 

 

 http://salsabeal.ir/index.php/fa/

 

22 - Cnopy