سخنرانی آقای دکتر غلامعلی حدادعادل در بیست و سومین نشست اندیشه‌ورزی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیست و سومین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز شنبه 15 آبان ماه سال جاری از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور آقای دکتر غلامعلی حدادعادل (استاد فلسفه دانشگاه تهران و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

موضوع گفتگوی این نشست، «مفهوم "پیشرفت" در فلسفه جدید اروپایی» است.

 

خلاصه سخنرانی:

وقتی می‌گوییم پیشرفت، قاعدتاً مقصودمان این است که از میان همه راه‌ها و جهت‌ها، یک راه را مطلوب می‌دانیم که حرکت در آن راه و در آن جهت را «پیشرفت» محسوب می‌کنیم.

در فلسفه جدید اروپایی، به ویژه در قرن نوزدهم و بالاخص در فلسفه پوزیتیویستی اوگوست کنت، مفهوم «پیشرفت» (در ترجمه progress) مفهومی مهم و برخاسته از مبانی فلسفی مشخص بوده است. آگاهی از این معنا و مفهوم می‌تواند در نیل به یک خودآگاهی نسبت به مفهوم پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موثر باشد.

 

 

23 - Copy