برگزاری بیست و چهارمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیست و چهارمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز یکشنبه 28 آذر ماه سال جاری از ساعت 15:00 الی 17:00 با حضور دکتر محمد میرزایی (استاد جمعیت‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

 

موضوع گفتگوی این نشست، «جمعیت و پیشرفت: آینده‌نگری جمعیت در ایران» است.

در این نشست روندهای جمعیتی ایران در دوره‌های گذشته مورد بحث قرار می‌گیرند. همچنین آمارهای مربوط با ساختار و ترکیب فعلی جمعیت کشور مطرح و تحلیل می‌شوند. در پایان افق‌های پیش‌رو در حوزه پیشرفت و تحولات جمعیتی خاصه سیاستهای جمعیتی کشور بیان می‌شوند.

  

 در ادامه گزارش تصویری این نشست آمده است:

 

IMG 1782

 

 

IMG 1786

 

 

 IMG 1790