برگزاری نشست علمی «اهمیت آینده‌پژوهی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بیست و ششمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز یکشنبه 15 اسفند ماه سال جاری از ساعت 14:00 الی 16:00 با حضور دکتر مسعود درخشان (استاد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)) در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

 

موضوع گفتگوی این نشست، «اهمیت آینده‌پژوهی در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (مطالعه بحران انرژی در اقتصاد ایران)» است.

  

 

 

26 - Copy