برگزاری نشست، "توسعه آموزش عالی کشور: چالش‌ها، اقدامات و راهکارها"

 

 

 

 

به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست اندیشه‌ورزی اندیشکده علم با سخنرانی آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر (معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) روز یکشنبه، 7 مرداد ماه 1397 (از ساعت 16:30 تا 18:30) در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

موضوع این نشست، "توسعه آموزش عالی کشور: چالش‌ها، اقدامات و راهکارها" است.

 

 

elm. an