چالش های استفاده از شاخص های علم سنجی

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست اندیشه‌ورزی اندیشکده علم با موضوع «چالش های استفاده از شاخص های علم سنجی» با حضور دکتر منصور حقیقت (استاد دانشگاه شیراز و معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام) روز چهارشنبه، مورخ 29 بهمن 1399 از ساعت 15 بصورت مجازی برگزار خواهد شد.


34