ساختارهای نظام در تحقق پیشرفت ایرانی اسلامی

  • چاپ

 

 

 

IMG 1031

 

نشست‌هاي انديشه‌ورزي (1392/12/05)

سخنران: آقای دکتر علینقی مشایخی

 "ساختارهای نظام در تحقق پیشرفت ایرانی اسلامی" 

 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ بنده هم خوشحال هستم که در خدمت اساتید محترم، بحثی را در رابطه با پیشرفت ایرانی ـ اسلامی مطرح کنم. من یک مقدمه عرض می‌کنم و سپس یک سیر تاریخی از توسعه و رشد در غرب و چگونگی تعامل بخش‌های مختلف آن را با هم مطرح می‌کنم و نهایتاً نقش این سازوکارها را در پیشرفت عرض می‌کنم.

 

         خلاصه بحث من این خواهد بود که اگر بخواهیم جامعه ما پیشرفت کند و پیشرفت ایرانی ـ اسلامی داشته باشد، این پیشرفت با راه‌اندازی سازو‌کارها و نظام‌هایی تحقق پیدا می‌کند. یعنی باید سازوکارها و مکانیزم‌هایی در جامعه راه بیفتد تا پیشرفت حاصل شود. پیشرفت نمی‌تواند از یک جای مرکزی مانند دولت شروع شود؛ بلکه مهم این است که مکانیزم‌های پیشرفت فعال و در جامعه جاری شود. این چیزی هم که من خدمت شما عرض می‌کنم مبتنی بر دیدگاه سیستمی به دنیای اطراف ماست که این دیدگاه قائل به این است که هر تحولی در دنیا اتفاق می‌افتد نتیجه تعامل اجزاء یک سیستم است؛ یعنی این اجزاء با همدیگر در تعامل‌اند تا یک تحولی در دنیا اتفاق بیفتد. هیچ چیزی در دنیا اتفاق نمی‌افتد که حاصل یک جز یا عنصر منزوی و یا جدا از تعامل با بقیه باشد. بنابراین سیستم‌ها تعیین کننده هستند و سیستم‌ها هم به معنی "مجموعه اجزای در تعامل با هم که تحولات را ایجاد می‌کنند"، نامیده می­شوند. اگر ما پیشرفت اسلامی ـ ایرانی را یک تحول دینامیکی و پدیده‌ای بدانیم که در طول زمان باید اتفاق بیفتد در نتیجه آن تحول هم باید زاییده یک سیستم و زاییده تعامل اجزایی باشد که آن تعاملات، پیشرفت را ایجاد می‌کند. ما باید دقت کنیم و پیدا کنیم که آن مکانیزم‌ها، آن اجزا و تعاملات مربوط به آن چیست؟ چگونه می‌توان آن را سازمان داد؟ وقتی که آن را سامان بدهیم به خودی خود به حرکت درمی‌آید و آن الگو را به وجود می‌آورد. در این دیدگاه تحولات در درون یک سیستم و به صورت درون‌زا اتفاق می‌افتد. از بیرون نمی‌توان حکم کرد که یک اتفاقی بیفتد و این هم استمرار داشته باشد. همه تحولات دنیای اطراف ما، نتیجهی آن تعاملاتی است که در داخل یک مرز سیستمی به صورت درون‌زا آن پدیده را ایجاد می‌کنند. این دیدگاهی است که حاکم بر این ماجرایی است که من برای شما عرض می‌کنم.

 

(ادامه بحث را در اينجا مي‌توانيد مشاهده كنيد.)