برگزاری نوزدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی

  • چاپ

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نوزدهمین جلسه از نشست‌های اندیشه‌ورزی روز دوشنبه 16 خرداد ماه سال جاری از ساعت 14:00 الی 16:00 با حضور دکتر تقی آزاد ارمکی (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران)  در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد.

موضوع گفتگوی این نشست، «الزام‌های نظری و عملی در دستیابی به توسعه در ایران» است.

 

  

photo 2016-06-08 14-07-31