مراسم بزرگداشت استاد حوزه و دانشگاه، دکتر احمد احمدی

  • چاپ

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مراسم بزرگداشت استاد حوزه و دانشگاه، دکتر احمد احمدی، روز سه شنبه، 27 آذرماه در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

 

photo 2018 12 16 11 32 52