اولین جلسه سلسله گفتگوهای راهبردیِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

 

 

اولین جلسه از سلسله‌گفتگوهای راهبردی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 19 اردیبهشت 1394 در محل مرکز الگو برگزار خواهد شد. به‌گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر علی طیب‌نیا، دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی اولین سخنرانِ سلسله گفتگوهای راهبردی در سال جدید است.

از جمله محور‌های سخنرانی ایشان، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در افق بلند مدت، سیاست‌های راهبردی-نظری و عملی برای حل چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها جهت نیل به پیشرفت است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید