چگونه می توان به توسعه متوازن و همه جانبه دست یافت؟

 

 

 

 

یک دانشجوی دکتری مهندسی آینده‌پژوهی اظهار کرد: توجه به مبانی حکمرانی پایدار در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باعث خواهد شد که توسعه متوازن و همه جانبه دست یافت و از این طریق به آینده ای پایدار شکل داد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،جلیل سلیمی در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت :داشتن الگویی متناسب با شرایط اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی برای هر کشوری که می خواهد در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارد ضرورتی انکار ناپذیر است. الگویی جامع ،فراگیر، پویا و انعطاف پذیر، منطبق بر شرایط عینی جامعه، ناظر به حل مسایل اساسی جامعه و ... که مورد اجماع باشد.

 وی ادامه داد :تجاربی مختلفی در سطح بین المللی در این راستا وجود دارد که مطالعه آن ها در مسیر طراحی الگوی اسلامی-ایرانی برای ایران لازم و ضروری است. از آنجایی که یکی از کارکردهای چنین الگویی شکل دهی به نظامی برای تدبیر امور و حکمرانی می باشد، ا

 وی با اشاره به مقاله‌ای که در این ارتباط تهیه کرده است ،گفت : این مقاله در نظر دارد نظریه‌های توسعه‌ای و حکمرانی را مطالعه و سیر تکامل این نظریات را از دولت گسترده و فراگیر تا دولت کوچک (نظام بازار) و سپس حکمرانی خوب و در نهایت حکمرانی پایدار بررسی کند. پس از تبیین مفاهیم اولیه در نظر است شرایط و الزامات دستیابی به حکمرانی پایدار بررسی و نقش الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به عنوان مبنایی برای دستیابی به حکمرانی پایدار تبیین شود.

 این دانشجوی دکتری در پایان تاکید کرد: توجه به مبانی حکمرانی پایدار در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باعث خواهد شد که توسعه متوازن و همه جانبه دست یافت و از این طریق به آینده ای پایدار شکل داد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید