انقلاب اسلامی باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را که قابلیت تقلید داشته باشد به جهانیان ارائه دهد

 

 

 

یک استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که رویکردهای جدید، توسعه را حاصل باورها و رویکردهای فرهنگی جوامع می دانند ، اظهار کرد: انقلاب اسلامی باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را که قابلیت تقلید داشته باشد به جهانیان ارائه دهد.

به گزارش دفترارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شهروز شریعتی در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت:حکمرانی خوب مجموعه نظریاتی است که از دهۀ 1980 با هدف توسعۀ همه¬جانبۀ کشورهای درحال توسعه مطرح شده است و بر نقش توأمان دولت، جامعۀ مدنی و بخش خصوصی در پیشرفت تکیه دارد.

وی ادامه داد :در این نظریات همواره بر ضرورت تمرکز بر شاخص¬هایی مانند رهبری، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، قانون¬محوری، عدالت، برابری و مشارکت سیاسی تأکید می‌شود و برای عملیاتی کردن این مفاهیم نیز تاکنون تلاش‌های نظری فراوانی صورت ‌پذیرفته است.

شریعتی در این راستا افزود :. در همین حال، انقلاب اسلامی ایران به عنوان نخستین انقلاب پسامدرن جهان که قواعد نظم بین‌المللی برخاسته از فرهنگ غربی را به چالش کشید ،تعالیم اسلامی را به عنوان قانون اساسی خود برگزید و سبک زندگی مؤمنانه را به عنوان شیوه‌ای جدید از زیست در جهان معاصر معرفی کرد، باید بتواند الگویی کارآمد از پیشرفت را که قابلیت تقلید داشته باشد به جهانیان ارائه دهد؛ به ویژه آنکه برخلاف دیدگاه‌های سنتی که توسعه را مقوله‌ای اقتصادی ارزیابی می‌کنند، رویکردهای جدید، توسعه را حاصل باورها و رویکردهای فرهنگی جوامع دانسته و بر این باورند که بنیانهای توسعه، فرهنگی است و دین و مذهب را نیز می‌توان بارزترین و تأثیرگذارترین عامل فرهنگی و موثر بر شکل‌گیری جهان‌بینی‌ها و تفسیر از حیات مادی بشری دانست.

این استادیار دانشگاه که با مقاله "آموزه های  نظریات حکمرانی  خوب برای الگو اسلامی و ایرانی پیشرفت "در این کنفرانس حضور پیدا کرده بود ،  تصریح کرد:این مقاله در کنار توجه و تأکید بر راهبردهای متکی بر مؤلفه‌‌های بومی، می‌کوشد تا نقش الزامات تجربی و دستاوردهای مشترک جوامع بشری را که در قالب آموزه‌های نظریات حکمرانی خوب مطرح شده است برای تدوین یک الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت تبیین ‌کند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید