مطلوب‌ترین الگوی توسعه، الگویی است که هدف اصلی آن تحکیم نظام خانواده باشد

 

 

 

یک دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، اظهار کرد : شایسته است محور همۀ برنامه‌های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها در جهت تقویت، دوام و استحکام خانواده و فراهم نمودن زمینه‌های ازدواج به هنگام و پایدار جوانان باشد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مجید مهدیه نجف آبادی گفت :بدون تردید مطلوب‌ترین الگوی توسعه در هر کشوری الگویی است که هدف اصلی آن تحکیم نظام خانواده و تقویت حیات معنوی و پرورش استعدادها و شکوفایی اعضای خانواده باشد. از همین منظر، شایسته و بایسته آن است که محور همۀ برنامه‌های آموزشی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها در جهت تقویت و دوام و استحکام خانواده و فراهم نمودن زمینه‌های ازدواج به هنگام و پایدار جوانان باشد.

وی که در چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  با مقاله ای تحت عنوان «مطالعه تطبیقی نظام خانواده و نقش زنان در ایران ، مالزی و آلمان» شرکت کرده است، ادامه داد :  با توجه به اهمیت خانواده در جامعه به عنوان پایۀ تشکیل جامعه و تأثیر آن در تربیت نسل آینده و نقش انکارناپذیر بانوان در خانواده، در پژوهش حاضر به توصیف و تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های نظام خانواده و نقش زنان در بین کشورهای ایران، مالزی و آلمان پرداخته شده است. همچنین مقایسۀ شاخص‌های جمعیتی، رسوم و قوانین ازدواج و طلاق، آمار ازدواج و طلاق، سیستم‌های حمایتی برای خانواده و زنان، مشوق‌ها و تسهیلات ازدیاد نسل، مشارکت زنان در جامعه، شاخص توسعه انسانی (HDI)، مقایسۀ شاخص نابرابری جنسیت (GII) در بین سه کشور ایران، مالزی و آلمان یکی از اهداف پژوهش حاضر بوده است.

این دانشجو افزود :در این مقایسه، جایگاه ایران از منظر شاخص‌های ذکر شده در مقایسه با یک کشور توسعه‌یافته و یک کشور در حال توسعه تبیین گردیده و نقاط قوت و ضعف ایران نسبت به این دو کشور مشخص شده است.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید