برگزاری پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «الگوی پایه پیشرفت»، 29 و 30 اردیبهشت ماه سال جای و نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت در 30 اردیبهشت ماه در محل مرکز همایش‌های کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس، 456 مقاله از طرف اندیشمندان، صاحبنظران و دانشجویان کل کشور دریافت گردید که پس از داوری علمی توسط اساتید مطرح آن حوزه‌ها، حدود 189 مقاله برای ارائه پوستری و 121 مقاله جهت ارائه شفاهی برگزیده شدند.  

در نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت نیز از بین 463 آثار رسیده به دبیرخانه کنگره، در مجموع 201 مقاله برای چاپ در مجموعه آثار کنگره برگزیده شدند. همچنین بیش از 100 آثار در حوزه ادبیات پیشرفت دریافت شد که حدود 50 اثر بعد از داوری علمی آثار برای چاپ در مجموعه آثار انتخاب شدند.  

در ادامه برنامه برگزاری پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت ارائه شده است.

 

 

برنامه پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  

 

 

 

برنامه نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت  

 

 

 

 

 

5th cinference c

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید