حجت الاسلام میر معزی: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقشه راه ساخت تمدن اسلامی است

 

 Dr.Mirmoezzi

 

در افتتاحیه پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حجت الاسلام میرمعزی، رئیس اندیشکده عدالت  به ایراد سخنرانی پرداخت و از تاثیر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ساخت تمدن اسلامی گفت.

حجت الاسلام دکتر سید حسین میر معزی در مراسم افتتاحیه پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقشه راه جامع و کلان فرا عرصه ای فرایند حرکت تکاملی جامعه از وضعیت موجود به سوی وضعیت آرمانی مبتنی بر مبانی اسلامی و در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی منطبق با ویژگی های تاریخی، اقلیمی و فرهنگی ایران است.

وی افزود: این الگو از پنج بخش مبانی،آرمانها، رسالت، افق و تدبیر تشکیل شده است.

رئیس اندیشکده عدالت ادامه داد: مبانی پیش فرضها و زیر ساختهای نظری  و بنیادینی است که الگوی پایه اسلامی پیشرفت بر آن مبتنی است. این الگو آنگاه که بر ویژگی های فرهنگی، اقلیمی، جغرافیایی و سایر ویژگی های ایران منطبق شود به الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت تبدیل می شود. سند مبانی، حاصل پژوهشی عمیق و گسترده گروهی با محوریت حجت الاسلام و المسلمین  جناب آقای شاکرین است که با سفارش و حمایت مرکز الگو در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام شده و در اندیشکده مبانی مرکز و نیز نشستهای متعدد علمی مورد نقد قرار گرفته است.

میرمعزی گفت: برای پژوهش در رابطه با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سه پرسش ارائه شد که پاسخهایی برای آن یافتیم، اول اینکه مبانی دستیابی به علوم اسلامی چند دسته اند. دوم اینکه در هر یک از مبانی کدام  گزاره با بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرتبط است و سوم چگونه دیدگاه اسلام را درباره هر یک از مبانی باید کشف کرد.

رئیس اندیشکده عدالت ادامه داد: برای تحلیل پرسش اول از روش قیاسی استفاده شد و به این نتیجه رسیدیم مبانی 9 قسم است، از جمله معرفت شناسی، هستی شناسی به معنای عام آن ناظر بر عالم وجود و هستی شناسی به معنای خاص آن خداشناسی و انسان شناسی و نگاه ارزش شناسی و دین شناسی.

وی گفت: در پاسخ به پرسش دوم از  ترکیب دو روش حرکت از مبانی به سوی عناصر الگوی پایه و حرکت از عناصر الگوی پایه به سمت مبانی از برهان عقلی استفاده شد. برای این مبانی چهار کارکرد متصور است. اول اینکه به پرسشهای فرافکرانه درباره الگوی پایه پاسخ می دهد، در بحث دوم نظریات مورد نیاز در الگوی پایه مبتنی بر مبانی تولید می شود، سومین کارکرد این نظریات مبتنی بر مبانی توجیه  می شود و چهارم اینکه مبانی نقش تصیح کننده داشته و معیار ارزیابی و پالایش نظریات رقیب و معارض ارائه می دهد.

میر معزی تصریح کرد: آرمانها اما بخش دیگر الگوی پیشرفت است. البته منظور از آرمانها آرمانهای اجتماعی در الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی است که که عبارتست از: مبانی  نظام ارزشهای فرازمان،  فرامکانی، فراعرصه ای الهام بخش، جهت دهنده و هدایت کننده و راهبری تحول تکاملی جامعه است.در این مقاله اثبات شده که نظام آرمانهای اجتماعی برای نهادینه سازی و گسترش آرمانهای انسان در جامعه است.از این رو بدون تصویر روشنی می دهد.

رئیس اندیشکده عدالت گفت: اما در بخش رسالت در واقع نقشه راه ساخت تمدن اسلامی بررسی شده است و مردم و دولت را در این الگو پیادده کرده است. وی در نهایت درباره مقاله خود در نقش آرمانهای در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توضیحاتی ارائه کرد و گفت امیدوار است این تلاشها در جهت زمینه سازی برای حکومت حضرت مهدی (عج ) واقع شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید