میزگرد جایگاه عدالت در الگوی پایه برگزار شد

 

 

Wed.E.4

 

 

میزگرد جایگاه عدالت در الگوی پایه عصر امروز(چهارشنبه)، در مرکز همایش های کتابخانه ملی با حضور حجت الاسلام دکتر سید حسین میرمعزی و دکتر علی اصغر پور عزت اعضای هیات رئیسه این میزگرد برگزار شد.

در این مراسم الزام توجه به بخش آموزش عمومی و تخصصی در تحقق اهداف «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط دکتر وهاب قلیچ ارائه شد. بر اساس این مقاله، نيروي انساني آگاه يكي از مهم‌ترين داده‌هاي اقتصاد نوين است. چرا كه پيش‌نياز هرگونه تغيير تحول و تكامل اجتماعي و اقتصادي وجود انسان‌هاي آگاه، انديشمند و متحول است؛ شايد به همين دليل اندیشمندان اقتصاد، منابع انساني متخصص را بزرگترين دارايي و سرمايه اصلي يك جامعه مي‌دانند.

دکتر قلیچ تصریح کرد: نکته قابل توجه آن است که گاهی از «عدالت آموزشی» سخن به میان می‌آید و گاهی از «آموزش برای تحقق عدالت». این دو مفهوم فاصله بسیاری از هم دارند و باید توجه داشت که مراد ما در این بحث، معنای دوم یعنی «آموزش برای تحقق عدالت» است و نه «عدالت آموزشی».

این مقاله همچنین به دسته‌بندی آموزش برای تحقق عدالت پرداخته و با نگاهی به افق‌ها و تدابیر پیشنهادی «الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»، به اهمیت آموزش نیروی انسانی اشاره کرد.

 

عدالت و اشتغال زنان

عدالت و اشتغال زنان از منظر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عنوان مقاله ای بود که توسط علی اضغر ربیعی ارائه شد.

بر این اساس، زنان به عنوان نیم پیکره جامعه بشریت یکی از عوامل موثر در تمام عرصه های زندگی بالاخص یکی از عوامل و منابع مهم نیروی انسانی در رشد و پیشرفت در اقتصاد هستند. اما با این وجود، در غالب جوامع حقوق آنان، از سویی به نحو عالانه در سهم بری از اشتغال خود پرداخت نمی شود و از سویی دیگر جایگاه اشتغال زنان به نحو عادلانه و منطبق بر قوانین ارزش ها و قوانین بومی محقق نمی شود. یکی از علل عدم تحقق آن، تفاوت در مبانی فکری، ارزشی و فرهنگ های جوامع است که در میانه این تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این تحقیق عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی، هدف اقتصادی بوده و زمانی محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از موقعیت ها و فرصت های جامعه منطبق بر ارزش ها و قوانین عادلانه دست یابند. از منظر اسلام، ایفای نقش و منزلت زن در حوزه فردی و اجتماعی با لحاظ ارزش های الهی حائز اهمیت است. در این تحقیق سعی شده با آسیب شناسی حضور زن در جامعه، بر این مهم تاکید شود که با تعریف درست و عدالت محور اشتغال زنان در حوزه اقتصادی، شان و منزلت زن مسلمان در ایفای نقش فردی و اجتماعی حفظ شده و از بسیاری از آسیب های فرد، خانواده و جامعه کاسته می شود. در پایان،  افق ها و تدابیری منتج از تحقیق برای تحقق اشتغال زنان در حوزه اقتصادی جهت ملاحظه در الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت یشنهاد شده است. 
تبیین جایگاه نظری،علمی و شان و منزلت والای فردی و اجتماعی حقیقی زن مسلمان در مجامع علمی و نخبگانی و گسترش آن در سطح فرهنگ عمومی جامعه از دیگر مباحثی بود که در این مقاله تبیین و تشریح شد.

بر اساس این گزارش، بررسی و نقد مساله عدالت سیاسی در افق و تدابیر الگوی پایه توسط دکتر ابراهیم سرپرست سادات و مقاله ای تحت عنوان رویکرد جامعه شناختی به عدالت اجتماعی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت توسط دکتر مسعود محمدی الموتی ارائه شد.

نقدی بر پیش نویس عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه نام مقاله دیگری است که توسط دکتر عبدالرسول هاجری در میزگرد جایگاه عدالت در الگوی پایه ارائه شد.

لزوم نظریه بنیان بودن شبکه مفاهیم عدالت در افق و تدابیر الگوی پایه توسط دکتر محمدمهدی بک نظر و رابطه بین عدالت جنسیتی در نظام اداری و استحکام بنیان خانواده توسط غلامرضا سمیعی ارائه شد.

بر اساس این گزارش، در پایان این میزگرد جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید