نشست الگوی پایه پیشرفت در نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزار شد

 

 

 

نشست الگوی پایه پیشرفت یکی از نشست های نهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، ظهر امروز در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

اولین مقاله در این نشست نظم و وحدت در تمدن ایرانی- اسلامی بود که توسط اصغر مولائی دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارائه شد.

بر اساس این مقاله، نظم یکی از ویژگی‌های اصلی خلقت الهی است و جایگاهی بسیار رفیع در مبانی دین مبین اسلام، به‌ویژه قرآن کریم و روایات دارد. تمدن به‌مثابه مهمترین دستاورد بشری از طریق ایجاد نظم در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، کالبدی، اقتصادی و سیاسی قابل حصول است.

 نظم در شهر اسلامی متاثر از اصل بنیادین وحدت در نظام جامعه اسلامی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، هندسی و طبیعی تجلی یافته است. در مدیریت شهر اسلامی، هر نظمی برگرفته از نظامی پویا، وحدت¬بخش است. نظام¬های مذکور همگی یا برگرفته از اصول و تعالیم دین مبین اسلام بوده یا هماهنگ با تعالیم اسلامی بوده که در زندگی روزمره مسلمانان جاری هستند. بطوریکه رعایت این اصول و حقوق در شهر اسلامی به¬عنوان جزئی از عقاید و حقوق مسلم برای مسلمانان پذیرفته می¬شود. احترام به این نظم¬های (از قبل) موجود و توجه به آنها در تصمیم¬ها و اقدام¬ها، همان نظم¬مداری و وحدت¬گرایی است. حیات و پایداری شهر اسلامی با نظم و وحدت عجین بوده و اختلال در نظم شهری با آشوب و بحران و زوال همراه خواهد بود. نگرشهای تک¬بعدی و بدور از نظام مذکور به بی¬ثباتی، بی-نظمی، آشوب و خسارتهای متعدد در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی منجر خواهد شد.

درآمدی بر تحلیل خط‌مشی‌های الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت مبتنی بر مفهوم‌پردازی پیشرفت حقیقی و صوری نام مقاله دیگری است که در این نشست توسط سعید فتحعلی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع) و جواد آزادی احمد‌آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و بازرگانی دانشگاه امام صادق(ع) ارائه شد.

در چکیده این مقاله آمده است، بر اساس مبانی جهان‌بینی اسلامی، پیشرفت در اسلام با اصالت یافتن توأمان فرد و اجتماع معنایی عمیق پیدا می کند. در این تبیین، پیشرفت یک جامعه به مرتبه‌ای متعالی از حقیقت اطلاق می‌شود که اعضای آن اجتماع، حقیقت مذکور را در عرصه حیات اجتماعی به منصه ظهور می‌رسانند. در اندیشه اسلامی «ادراکات اعتباری» سازوکار پیشرفت به شمار می‌رود. از سویی دیگر با تبیین حکومت نظریه ادراکات اعتباری بر خط‌مشی گذاری عمومی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، ضرورت این نظریه به طریق دیگر اثبات می‌شود.

 

مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تبیین آرمان مبنایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز توسط محمد حسین بهمن¬¬پور خالصی دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و اقتصاد و عضو اندیشکده مسائل اقتصادی انقلاب دانشگاه امام صادق(ع) و مریم هاشم¬پور صادقیان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه¬شناسی و عضو پژوهشکده تحول و ارتقاء علوم انسانی دانشگاه شیراز ارائه شد.

بر اساس آن، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ناظر به بنیادی¬ترین بخش آن یعنی آرمان است. آرمان، مبنای جهت دهی به حرکت¬ها و شاخصه¬ای اساسی در جهت سنجش میزان کامیابی در نیل به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. در این مقاله پیش نویس پیشنهادی سند آرمان¬ها بررسی شده و آن را از منظر¬های مختلف مورد نقد قرار داده است. بر این اساس، به نظر می¬رسد، آرمان پیشنهادی در سند، باید قدری کلی¬تر و دقیق¬تر تدوین شود و تفاوت مسائلی همچون آرمان و ارزش نیز در آن مورد ملاحظه قرار گیرد.

تحلیلی بر وصیت¬نامه شهدای دفاع مقدس به عنوان مهمترین ارزش‌ فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت نیز از مقالاتی بود که توسط فریدون عبدی پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی (ع) گردآوری شده بود.

بر این اساس، از آنجا که مهمترین تجلی شهادت¬طلبی در دوران دفاع مقدس نمایان شد، پرداختن به وصایای شهدای دفاع مقدس به عنوان مهمترین ارزش‌ فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت در نظام اسلامی دارای اهمیت فراوانی است. این مقاله در پی آن است تا بر مبنای روش نظریه داده بنیاد به تحلیل محتوای وصایای شهدا در دفاع مقدس جهت تعقل، تفکر و بهره¬گیری از آن بپردازد. ولایت مداری آحاد ملت عظیم ایران و عملکرد عالی امام خمینی به عنوان ولی فقیه در رهبری انقلاب اسلامی و تربیت خانوادگی ایرانیان و همچنین داشتن ویژگی‌های ارزشی در بین ملت ایران بخصوص جوانان پاک همچون اعتقاد راسخ به عاشورا، ظهور حضرت مهدی و مقوله اصلی خدا محوری باعث ارتقای سطح آگاهی و بصیرت، دشمن ستیزی و دفاع در مقابل ظلم و همۀ این موارد باعث شهادت طلبی و عشق به شهادت شد و شهادت طلبی و روح معنویت گرایی شهدا هم که ریشه در فرهنگ عاشورا و انتظار مهدویت دارد.

پیشرفت جامعه به وسیله الگوی زن پیشرو مبتنی بر ابعاد شخصیتی زهرا (س) «الانسیه الحوراء (س)» نیز در نست الگوی پایه پیشرفت نیز توسط انسیه قربانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا (س)، سیدرضاحجازی عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و فهیمه سادات آذرگون دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا (س) ارائه شد.

بر این اساس، این مقاله کنکاشی است که در پی کشف هویت زن پیشرو در اسلام انجام گرفته است. زن پیشرو زنی است که پیش¬برنده جامعه اسلامی به سمت پیشرفت باشد. در این تحقیق هویت و شخصیت حضرت فاطمه زهرا (س) دختر گرامی پیامبر مورد بررسی قرار گرفته است. داده ها با مطالعه کتب روایات و احادیث در مورد حضرت زهرا (س) بدست آمده و به روش روایتی و کدگزاری باز و محوری مورد تحلیل قرار گرفته و الگویی برای هویت زن مسلمان که پیش برنده جامعه اسلامی به سمت پیشرفت می باشد ارائه شده است که هر زنی می‌تواند با تلاش در جهت کسب این فضائل به باعث پیشرفت خود خانواده و جامعه شود.

تأملی بر مفهوم هنر انقلاب اسلامی و نقش آن در پیشرفت هنر ایران نیز توسط فاطمه آقایی نژاد کارشناسی ارشد هنر اسلامی، سید جلال موسوی و  فاطمه خزامی نژاد ارائه شد.

بر اساس این مقاله، آن چه امروزه تحت عنوان هنر انقلاب اسلامی ایران شناخته شده است؛ هنری است متأثر از فضای حاکم بر زمان انقلاب که هنرمند، عکس‌العمل خود را حتی اگر شده با یک اثر نشان داده است.

همزمان با اوج¬گیری انقلاب شکوهمند اسلامی، نقاشان مخالف رژیم پهلوی در کنار حرکتهای مردمی به فعالیت هنری خود ادامه دادند. در سالهای آغاز انقلاب، بیشتر آثار خلق شده در عرصه نقاشی ابتدا متوجه دو حوزه سیاسی مطرح و جدی یعنی رژیم پهلوی و مسائل پشت پرده آن و آمریکا و مسائل مربوط به هنر ایران بود. هنرمندانی که با به تصویر کشیدن مسائلی در رابطه رژیم پهلوی می‌پرداختند، متاثر از فضای ملتهب ابتدای انقلاب گاه خشم خود را از نظام پیشین همچون شعارهای انقلاب که مردم در خیابانها سر می‌دادند در آثار کاریکاتور نشان می‌دادند. تحقیق حاضر با هدف بررسی مفهوم هنر انقلاب اسلامی ایران و نقش آن در پیشرفت هنرهای ایران در دهه¬های بعد علی الخصوص در حوزه نقاشی که نقشی بسیار ارزشمند داشته تدوین یافته است. آن¬گاه عناصر سازنده‌ی این هنر تحلیل شده است. در طی این تحقیق به این پرسش پاسخ داده خواهد شد؛ عناصر سازنده‌ی هنر انقلاب اسلامی و نقش آن در پیشرفت هنرهای ایران چیست؟

استخراج مولفه‌های سیاستگذاری قرآنی با مقایسه سیاست‌ حکومت‌های الهی و طاغوتی بر مبنای شان سیاسی واژه «امر» نیز از دیگر مقالاتی بود که توسط اشرف السّادات موسوی لقمان دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران و علیرضا معینی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران ارائه شد که بر اساس آن در قرآن کریم در موارد زیادی به حکومت پیامبران یا افراد نیکوسرشت اشاره شده است که با مدد و استعانت از نیروی الهی اقدام به کشورداری و اداره مردم سرزمین خود می¬کردند. در مقابل حکومت‌های مستبد، خودکامه و طاغوتی نیز وجود داشتند که با سرکشی و قدرت‌طلبی به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اداره حکومت خود می‌پرداختند. قرآن کریم از هر دو نوع این حکومت‌ها نمونه‌هایی ذکر کرده و سرانجام و عاقبت ایشان را توضیح داده است. در این پژوهش، بر مبنای شان سیاسی واژه «امر» در قرآن کریم جستجوهایی موضوعی انجام شده و پس از بررسی آیات مربوطه نتایج حاصله در سه بعد سیاستگذاری، اجرا و ارزیابی سیاست ارائه شده است.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید