نگاهی بر کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، کنفرانس‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رویدادهاى هدفمندی هستند که اگرچه به تولید دانش و هم‌افزایی علمی در مباحث مربوط به پیشرفت کمک خواهند کرد، اما هر کدام هدف خاصی را در تعریف و شکل­‌گیری موضوعیِ بخشی از شاکله کلی الگو و نقشه‌ی راه تدوین آن، دنبال می‌­کنند. طرح ابعاد و زوایای مختلف موضوعات در هر کنفرانس و پرداختن به آن‌ها، زمینه گسترش و تعمیق تأملات فکری و مطالعات و تحقیقات علمی صاحب‌نظران را به شکلی هم‌­افزا و همگرا فراهم خواهد ساخت و می‌تواند بستری مناسب برای پاسخگویی به برخی از پرسش‌­های بنیادین و کلان الگو و تبادل­‌نظر در مورد آن‌ها را بوجود آورد.

هدف کلی از برگزاری کنفرانس­‌های سالانه:

هر چند که هر یک از کنفرانس­‌های سالانه مرکز، به موضوعی خاص می­‌پردازند که بر طبق نقشه راه تدوین الگو توسط شورای عالی تعیین می­شود لیکن در واقع امر اهداف چندگانه‌­ای را تعقیب می‌کنند که اهم آنها عبارتند از:

1- بهره­‌گیری از ظرفیت علمی کشور برای پاسخگویی به برخی پرسش‌های بنیادین در حوزه پیشرفت اسلامی ایرانی و کمک به تکمیل بخشی از مدل مفهومی الگوی پیشرفت

2- رصد فعالیت‌­های علمی در موضوع کنفرانس و دستیابی به آخرین یافته­‌های پژوهشی

3- موج‌آفرینی و جریان­‌سازی فکری در حوزه مباحث پیشرفت و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارائه نظرات در محیطی عالمانه و نقد و پالایش آن‌ها

4- فرصت‌­سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه پیشرفت

5- ارائه گزارش از فعالیت‌های جاری مرکز به جامعه علمی کشور و هم‌فکری برای گام‌های بعد


 

در اینجا گزارشی از کنفرانس‌‌های سالانه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود:

 


 

اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتنقشه راه طراحی و تدوین الگو؛ 10 و 11 خرداد 1391

 

 Picture1

 

 


 

دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمفاهیم، مبانی و ارکان پیشرفت؛  18و 19  اردیبهشت 1392

 

Picture2 

 

 


 

سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتواکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان: به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت؛31 اردیبهشت و 1 خرداد 1393

 

Picture3 

 

 


 

چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتپیشرفت ایران؛ گذشته، حال، آینده؛30 , 31 اردیبهشت 1394

 

Picture4 

 

 


 

پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:الگوی پایه پیشرفت؛ 29 , 30 اردیبهشت 1395

 

 Picture5

 

 


 

ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت:تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت؛ 14 , 13 اردیبهشت 1396

 

Picture6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید