رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: آرمان الگوی پیشرفت کرامت و بهزیستن مدنی است

 

 

 

دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز چهارشنبه، 13 اردیبهشت ماه، در افتتاحیه این کنفرانس با موضوع «گفتمان سیاسی، امنیتی دفاعی، اقتصادی، تدابیر و آمایش؛ مبادی و محورهای پنج‌گانه» به سخنرانی پرداخت.

به گزارش ستاد خبری ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دکتر صدرا با بیان این که گفتمان پیشرفت ساحت‌های مدنی، اجتماعی و سیاسی را در بر می‌گیرد، اظهار کرد: پیشرفت از آن جهت که در دو ساحت مادی و معنوی مطرح می‌شود به معنای توسعه مادی و تعالی معنوی است و از آنجا که دارای دو بعد باطنی و ظاهری  است، هم در امور کنشی بیرونی مورد توجه قرار می‌گیرد و هم شامل مؤلفه‌های ارزشی، بینشی و منشی درونی است.

 

 1153

 

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اشاره به دو ساحتی بودن انسان پیشرو به عنوان محرک و متحرک پیشرفت، گفت: متناظر با همین مطلب، جامعه انسانی و مدنی، به مثابه متعلق و حتی به اعتباری غایت پیشرفت، نیز دوساحتی است و از آنجا که نظام مدنی، اجتماعی و سیاسی انسانی دو ساحتی است، فرایند حرکت پیشرفت در جامعه نیز دوساحتی خواهد بود.

وی با تأکید بر این مطلب که سرنوشت یک جامعه در گرو سرشت آن است، گفت: هدف پیشرفت توسعه اقتصادی، توأمان با تعادل سیاسی، در جهت تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: پیشرفت یعنی توسعه و تولید آسایش جسمانی و بدنی ظاهری، و فراسوی آن، تعالی و تضمین آرامش باطنی و مدنی.

دکتر صدرا گفت: بنابراین پیشرفت بایستی بنیادین، جامع، نظام‌مند و هدفمند باشد؛ بدین معنا که ناشی از فطرت، عقل، قلب و تعالیِ طلب انسانی بوده، همه جانبه باشد و تا کمال و سعادت مدنی حقیقی و یقینی واقعی امتداد یابد.

وی افزود: این در حالی است که توسعه تک‌ساحتیِ مادیِ ظاهری از غرایز توسعه و تنازع‌طلب بشریِ طبیعی آغاز و به آسایش و لذت جسمانی بدنی می انجامد.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در ادامه از مراحل چهارگانه الگوسازی پیشرفت سخن گفت و بیان کرد: این مراحل شامل تبیین علمی، ترسیم عملی، ترویج و گفتمان‌سازی عمومی و تحقق علمی عینی است.

وی در ادامه از محورهای پنج‌گانه الگوی پیشرفت سخن گفت و در خصوص مبنای پیشرفت به عنوان یکی از این محورها گفت: این محور به معرفت و بینش بازمی‌گردد و بر اساس بینش توحیدی، جایگزینی توسعه غیر توحیدی با پیشرفت توحیدی مد نظر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران از نبوت به عنوان راهبرد پیشرفت، امامت به عنوان راهبری راهبردی پیشرفت، عدالت به عنوان متعادل‌کننده سیر پیشرفت، معاد به عنوان مؤلفه تعالی‌بخش پیشرفت و کرامت انسان به عنوان یکی دیگر از مبانی الگوی پیشرفت یاد کرد.

وی در تشریح رسالت الگوی پیشرفت به عنوان یکی دیگر از محورهای پنج‌گانه الگو، گفت: رسالت الگوی پیشرفت ارتقای هرچه فراتر کارامدی، بهره‌وری و اثربخشی مدنی، دولتی، عمومی، مردمی و خصوصی است.

دکتر صدرا در خصوص افق الگوی پیشرفت نیز اظهار کرد: این افق در سه سطح کوتاه مدت 25 ساله، میان مدت 50 ساله و بلندمدت 75 ساله به بالا قابل طرح است و در این سطوح اهداف پیشرو بودن، اثربخشی جهانی و نهایتا تمدن‌سازی نوین و متعالی اسلامی تعقیب می‌شود.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در رابطه با تدابیر الگوی پیشرفت نیز این تدابیر را در سه نوع مهندسی، مدیریتی آسیب‌زدایی دسته‌بندی کرد و گفت: در تدابیر مهندسی، نهادسازی و نظام‌سازی در الگوی پیشرفت مد نظر قرار می‌گیرد و آنچه در تدابیر مدیریتی بایستی مد نظر باشد بسیج نیروها و امکانات، سازماندهی، پیشبرد و نظارت ـ ارزیابی است.

وی افزود: در سطح تدابیر آسیب‌زدایی نیز توسعه اقتصادی و آسایش‌بخش بدنی، تعادل سیاسی با نقش راهبردی دولت و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی و آرامش‌بخش مدنی مورد توجه است.

دکتر صدرا در خصوص پنجمین محور الگوی پیشرفت، نیز گفت: آرمان این الگو نظام مدنی پیشرفته، کرامت مدنی، بهزیستن مدنی و حیات طیبه است.

وی با اشاره به پایه و پشتوانه پیشرفت گفت: مکتب و دیانت مدنی توحیدی جامع، جهانی و جاویدان اسلام و پیشینه و گستره ایران و ایرانی پشتوانه‌های ما در پیشرفت است.

دکتر صدرا با اشاره به مواهبی که کشور ما از آن برخوردار است، گفت: مواهب متنوع و سرشار سرزمینی، اقلیمی، جوی و فضایی زیست، موقعیت برجسته پایانه‌ای کشور، موقعیت راهبردی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای که می‌توان از آن با عنوان بارانداز تمدن‌ها یاد کرد و سرمایه مدنی جاویدان ملی و فراملی از مواهبی است که ما را در راه پیشرفت یاری خواهد کرد.

وی با اشاره به برخی دیگر از عناصر راهگشا در مسیر پیشرفت گفت: از حکمت و مدنیت جاویدان شرقی ـ ایرانی گرفته تا حکمت و حکومت متعالی صدرایی ـ امام خمینی(ره)، که جامع عقلانیت، وحیانیت و سیاست است و تعقل، تعمق، تدین و تدبیر را تجمیع کرده و توحید توسعه، تعادل و تعالی را در خود دارد، عناصر پیشرفت‌ساز در جامعه ماست.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جمع‌بندی مباحث خود گفت: الگوی پایه پیشرفت ما توحیدی، در برگیرنده دوساحت مادی و معنوی، دارای دو بعد باطنی و ظاهری، و تعادل بخش و تعالی آفرین است.

وی ادامه داد: این الگو شامل الگوی توسعه اقتصادی، تعادل سیاسی و تعالی فرهنگی، معنوی و اخلاقی متعالی است و به تعبیری الگوی «توسعه متعالی و برین» است که جایگزین توسعه تکساحتی ـ تنازعی مادی و ظاهری نامتعادل و نامتعالی متدانی است.

دکتر صدرا با بیان این که غرب اکنون در پی وارد شدن به مرحله توسعه رهایی‌بخش است، اظهار کرد: از نظر ما بایستی به جای توسعه رهایی‌بخش مفهوم توسعه متعالی را مطرح کرد.

وی نقطه عزیمت هر تحول و الگوسازی در کشور را تحول در الگوی دولت توصیف کرد و گفت: اگر ما بتوانیم از الگوهای دولت همه‌کاره یا هیچ‌کاره و به عبارتی الگوی دولت توتالیتر و دولت لیبرال سرمایه‌سالار با سیاست عدم دخالت فراتر رویم و به الگوی دولت هادی و معمار دست یابیم، به نقطه خوبی رسیده‌ایم.

رئیس اندیشکده سیاست مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود: اگر نقش راهبردی دولت مطرح شود الگوسازی تحقق پیدا خواهد کرد و تسریع و تسهیل خواهد شد.

گفتنی است ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت » امروز وفردا  در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید