در قالب نشستی در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی برگزار شد: تعمیق و تکمیل الگوی پایه برمبنای دین و معنویت

 

 

 

ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت » در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی، بعد از نشست افتتاحیه و سخنرانی‌های نشست، با ارائه مقالاتی در سالن‌های مرکز همایش دنبال شد.

نشست "تعمیق و تکمیل الگوی پایه برمبنای دین و معنویت" در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بعدازظهرامروز(چهارشنبه)، با حضور حجت الاسلام دکتر احمد اکوچکیان و دکتر حسن بلخاری اعضای هیات رئیسه این نشست در سالن شماره دو مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر باقر غباری بناب مقاله" معنویت در جوان: روش های ارتقاء  وعوامل آسیب زا،دکتر سیدمهدی آقاپور مقاله "فراتحلیل مطالعات عوامل اثرگذار بر سبک زندگی ونقش جوانان در جامعه ایران" و حجت الاسلام دکتر محمدجواد رودگر مقاله "معنویت معطوف به عرصه های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری" را ارائه  دادند.

پس از پرسش و پاسخ نشست با ارائه  سه مقاله دیگر از سر گرفته شد.دکتر حبیب انصاری سامانی مقاله "دین ورفتار اقتصادی" دکتر میثم کهن ترابی مقاله "کیفیت جهت دهی رفتار مسئولان به گرایش های مردم و نخبگان و اثر آن بر پیشرفت جامعه از دیدگاه نهج البلاغه " و دکتر فاطمه نصرتی مقاله " تربیت دینداری در دانشجویان ".

 

معنویت در جوان: روش­های ارتقاء و عوامل آسیب­زا

باقر غباری بناب به عنوان اولین سخنران این نشست گفت:معنویت بعد جدانشدنی انسان است که به زندگی او رونق، معنا و حیات واقعی می­بخشد.

وی که پژوهش خود را با هدف بررسی روش­های ارتقاء معنویت و همچنین شناسایی عوامل آسیب­زا، انجام داده است تاکید کرد: به منظور دستیابی به این هدف با استفاده از روش هرمنوتیک و بررسی سیستماتیک، متون مرتبط با هدف پژوهش از قبیل قرآن، احادیث و یافته­های تحقیقات روانشناسی، مورد بررسی واقع شدند.

وی افزود: یافته­های به­دست آمده نشان داد برای ارتقاء معنویت می­توان از روش­های رفتاری (از قبیل شکل­دهی، تقویت و الگودهی)، روش­های شناختی (مانند ذهن­آگاهی معنوی) و روش­های معنوی (از قبیل آموزش ذکر، توکل و صبر) بهره جست. همچنین تحلیل یافته­ها نشان داد معنویت جوانان ممکن است از طریق عوامل مختلفی مورد آسیب واقع شود. این عوامل را می­توان در سه دستۀ آسیب­های مربوط به دوران رشد و تحول، آسیب­های مرتبط با برآورده نشدن نیازهای اساسی در دوران کودکی و آسیب­های مرتبط با کمبود مهارت­های لازم، دسته­بندی کرد.

وی در پایان تاکید کرد:شناسایی و برطرف کردن عوامل آسیب­رسان به معنویت می­تواند راه را برای ارتقاء و تقویت معنویت جوانان هموار سازد.

 

عوامل اثر گذار بر سبک زندگی و نقش جوانان درجامعه ایران

سید مهدی آقاپور درخصوص مقاله خود گفت : ﻣفهوم «ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻲ» طﻲ ﭼﻨﺪ دهه اﺧﯿﺮ، ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻋﺮﺻﻪ های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن علمی و دینی از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺎمعه ﺷﻨﺎﺳﻲ را ﺑﻪﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.ﺳﺒﮏهای زﻧﺪﮔﻲ،اﻟﮕﻮهايی ﺑﺮای زندگي و روشهايي براي بهتر زﻳﺴﺘﻦ هستند ﮐﻪ ﺧﻄﻮط و ﻧﻘﻮش ﮐﻠﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪطﺒﻘﺎﺗﻲ و اجتماعي و شغلي و تحصیلی را آﺷﮑﺎر ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

وی افزود: بر همین مبنا سبک زندگی جوانان و نقش آنان در تحولات اجتماعی و فرهنگی  در نگرش رهبران جمهوری اسلامی نیز تاکید فراوان شده است.در اين راستا  بدون شك، ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﻲ و نقش جوانان جايگاه برجسته اي در الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت و تحقق آن در جامعه نوبنياد ما دارد.فرا تحلیل روشی است که به کمک آن می توان تفاوت های موجود در پژوهش های انجام شده را استنتاج کرد و در دستیابی به نتایج کلی و کاربردی از آن بهره جست.

 

معنویت معطوف به عرصه‌های زندگی در گفتمان مقام معظم رهبری

به گفته محمدجواد رودگر معنویت در گفتمان مقام معظم رهبری با اندیشه ایمان به غیب واعتقاد به خدا, با انگیزه قرب به حق سبحانه و تخلق به اخلاق الهی,التزام به شریعت حقه محمدیه(ص) و انگیخته عمل صالح تعریف برداراست که در ارتباط های پنجگانه:1- ارتباط انسان با خدا 2- ارتباط انسان با خود 3- ارتباط انسان با جامعه 4- ارتباط انسان با جهان 5- ارتباط انسان متکامل با انسان کامل تجلی یابنده خواهد بود. معنویتی که در قالب راز و نیازبا محبوب, عبودیت در برابرمعبود,معرفت,محبت,اطاعت و سنخیت با انسان کامل ومناسبات گفتاری -رفتاری الهی –انسانی تحقق پذیر خواهد بود. وی افزود: معنویتی که از منابع وحیانی تولید شده و روح حاکم برآن توحید، عقلانیت و عدالت است. معنویت در گفتمان یاد شده همه ساحات و سطوح زندگی انسان را پوشش داده و مبتنی بر فلسفه حیات الهی و متقوم بر بینش ها، گرایش ها، کنش ها و روشهای کاملا اسلامی است. مساله نوشتار حاضر چیستی، چگونگی و گستره معنویت معطوف به عرصه های زندگی در گفتمان رهبری ونقش بی بدیل و بی عدیل آن درپیشرفت همه جانبه است که مبتنی بر فرضیه معنویت اسلامی کلید کمال و عنصرکارآمد در همه عرصه ها برای تآمین حیات طیبه است می باشد.

 

دین و رفتار اقتصادی؛ مطالعه تجربی تاثیر دینداری بر اعتماد

سخنران بعدی نشست حبیب انصاری سامانی درباره مقاله خود گفت:این مقاله به دنبال تحلیل و بررسی رابطه بین دینداری و رفتار اعتماد به شیوه­ی آزمایشگاهی در سطح خرد می­باشد. دینداری در تحقیق حاضر با استفاده از پنج شاخص اعتقادات، ایمانیات، عبادیات، شرعیات و اخلاقیات اندازه­گیری شده است. اعتماد از طریق بازی سرمایه­گذاری متقابلبا شریک­یابی از طریق استراتژی بیگانه بررسی شده است.

وی افزود: همسو با یافته­های تحقیقات پیشین تحلیل رگرسیونی نشان داد که دینداری به مثابه یک شاخص کلی اثر معناداری بر رفتار اعتماد بازیکنان ندارد؛ در عین حال نتایج نشان داد که عبادیات به عنوان یکی از ابعاد شاخص دینداری در بازی اول، بر اعتماد اثر منفی و بر متغیر امانتداری اثر مثبت دارد. نتایج بازی مرحله دوم، نشان داد که اعتقادات بر اعتماد دارای اثر منفی است و اخلاقیات بر اعتماد اثر مثبت گذاشته است. همچنین افراد با نمره بالا در شاخص شرعیات افراد امانتدارتری بودند. طبق نتایج بدست آمده می­توان چنین گمانه زنی کرد که عدم تاثیر متغیر دینداری بر اعتماد ناشی از  ضرایب تاثیر متناقض یا ناهمساز ابعاد دینداری بر رفتار اقتصادی بوده باشد.

 

کیفیت جهت‌دهی رفتار مسئولان به گرایش های مردم و نخبگان و اثر آن بر پیشرفت جامعه

به گفته میثم کهن ترابی تأثیری که کارگزاران در جامعه می‏گذارند تنها از مسیر دستورات و بخشنامه‏هایشان نیست، بلکه نوع سلوک کارگزاران در جامعه می‏تواند اثرگذاری‌های مهمی در اجتماع داشته باشد.

وی افزود:  هنگامی‌که شخصی به‌عنوان مسئول در یک مقام قرار می‏گیرد نظرات، سخنان و رفتارهایش در عموم مردم اثر می‏گذارد؛ چراکه به‌عنوان یک الگو مورد توجه قرار می‏گیرد. به عبارتی غالباً مردم موفقیت را در احراز یک مقام عالی‌رتبه می‏دانند به همین جهت تلاش می‏کنند همچون کسانی باشند که اکنون در این مسند قرارگرفته‌اند تا بتوانند به این هدف برسند. حتی کسانی که چنین دیدگاهی نیز نداشته باشند، مسئولان را نخبگان و افراد ممتاز جامعه می‏دانند که به خاطر افکار و اعمالشان مورد توجه رهبری و یا مسئولان دیگر قرارگرفته و به‌عنوان مسئول منصوب‌شده‌اند. همین دیدگاه سبب می‏شود که این افراد الگویی برای عموم مردم قرار گیرند تا با نزدیک شدن به شخصیت چنین افرادی، خود را در حوزه افراد ممتاز جامعه ببینند. گر چه همگان به این خواسته دست پیدا نمی‏کنند اما تبعیت و الگوگیری از مسئولان آرام‌آرام در جامعه رواج پیدا می‏کند.

کهن ترابی در ادامه گفت:  مطالعه تاریخ به وضوح نشان می دهد که همواره با روی کار آمدن حکومتی، نظراتِ مقبول آن حکومت در جامعه رواج پیداکرده و رفتارها بر اساس آن تغییر می‏یابد. تملق طلبی، فرهنگ خودرأیی، خودکامگی و اتراف از جمله تمایلات کارگزاران است که در نهج‏البلاغه از اثر آن بر رفتار نخبگان و عموم مردم سخن گفته شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چگونگی این اثرگذاری و ارتباط آن با پیشرفت و یا عدم پیشرفت جامعه به رشته تحریر درآمده است

 

تربیت دینداری در دانشجویان: اهداف، ضرورت‌ها و نیازها

فاطمه نصرتی آخرین سخنران این نشست درباره  مقاله خود گفت:افراد دیندار که دلبستگی ایمن به خدا دارند نه‌تنها از سلامت بالایی برخوردارند؛ بلکه در روابط خانوادگی و بین‌فردی نیز موفق می‌باشند. این افراد نسبت به دیگران مهر و شفقت داشته و در مواقع بحرانی بیش از دیگران به افراد نیازمند کمک می‌کنند. افرادی با دلبستگی ایمن به خدا در راز و نیازهای عاشقانه خود با خدا لذت بیشتری می‌برند و احساس نزدیکی و ارزشمندی بالایی به آنان دست می‌دهد.

وی در ادامه روش‌های مقابله معنوی را مهم دانسته و افزود: این روش ها حداقل سه کارکرد اساسی دارند: الف) فرد را در عمل به خدا نزدیک می‌کنند؛ب) روش‌های مقابلۀ مذهبی از طریق واسطه‌های شناختی (اسنادهای درونی و بیرونی) به آرامش روانی و در نتیجه حل مسئله کمک می‌کنند؛ ج) مقابله‌های معنوی رفتارهای رقیبی را در مقابل رفتارهای خودتخریبی (مثل اعتیاد و روی‌آوردن به مقابله‌های منفی) ایجاد می‌کنند که دانشجویان می‌توانند از آنها در مواقع ضروری استفاده کنند. روش‌های پرورش دینداری مثل تزکیه اشاره شد. روان‌شناسان در حوزۀ معنویت برای ارتقای دینداری از روش‌های مختلف شناختی، رفتاری استفاده می‌کنند که از جمله آن روش‌های کاهش و حذف رفتارهای مکروه و حرام می‌باشد.

نصرتی در پایان درباره پژوهش خود گفت: در این پژوهش روش‌های مثبت و تقویتی را توصیه می‌کنیم. تقویت رفتارهای معنوی و دینی، استفاده از روش تقویت تفکیکی رفتارهای با نرخ بیشتر، استفاده از شکل‌دهی در ایجاد رفتارهای دینی، استفاده از روش‌های خودآموزش‌دهی، استفاده از روش الگویی و همانندسازی با الگوهای دینی در زندگی، استفاده از روش‌های تقویت تفکیکی رفتارهای رقیب اشاره شد.

گفتنی است ششمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع «تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت » امروز وفردا  در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاری است.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید