نشست سالانه‌ی صاحب نظران و پژوهشگران عدالت با موضوع "معیارهای عدالت در اسلام، گامی به سوی نظریه پردازی عدالت"

 

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، چهارمین نشست سالانه‌ی صاحب نظران و پژوهشگران عدالت با موضوع «معیارهای عدالت در اسلام، گامی به سوی نظریه پردازی عدالت»، 3 اسفند ماه سال جاری در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در تهران برگزار خواهد شد.

 آخرین مهلت دریافت مقالات، 23 بهمن ماه سال جاری از طریق وبگاه چهارمین نشست به آدرس http://justice.olgou.ir/index.html است.

 

   

درباره نشست

 معیارشناسی عدالت در عرصه‌های گوناگون «عدالت اقتصادی، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و عدالت فرهنگی» موضوع نشست سالانه شبکه صاحب‌نظران اندیشکده عدالت‌پژوهان برتر کشور است. با مفروض گرفتن مباحث هستی شناسانه، انسان شناسانه، روش شناسانه در نظریه عدالت اسلامی، در این نشست تمرکز بحث بر معیارشناسی و ارتباط آن با نظریه‌پردازی عدالت از منظر اسلام است. و طرح پرسش‌هایی نظیر اینکه
معیارها برگرفته از نظریه‌ها می‌باشند یا آنکه معیارها مقدم بر نظریه ها؟ 
معیارها به صورت قیاسی برگرفته از متون وحیانی است؟ یا آنکه معیارها برگرفته از روش استقرائی و مطالعه مصادیق است؟ 
معیارهای کلی و عام در همه عرصه ها و رشته ها و حوزه ها چیست؟ معیارهای خاص و عرصه‌ای چیست؟ 
معیارها از یک سو با "مبانی و اصول" و از سوی دیگر با "شاخص ها" چه ارتباطی دارند؟

مباحث و مسائل محوری این نشست عبارت است از: معیارهای عدالت چیست؟ عدالت توصیفی در عرصه‌های متفاوت در در وضعیت موجود ایران اسلامی چگونه است؟ عدالت تجویزی و مطلوب و معیارهای مطلوب آن چیست؟ و نقد و ارزیابی معیارهای عدالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در مقیاس جهانی و معیارهای پیشنهادی نظریه‌پردازان مسلمان چیست؟ تأثیرات فضای مدرنیته بر تحول معیارهای عدالت و بازتاب آن بر نظریه عدالت اسلامی چیست؟ 
معیارهای عدالت بعد از مبانی و مفهوم عدالت مطرح شده و شاخص های عدالت از معیارها متخذ می شود و به این ترتیب معیارها بین مفاهیم و مصادیق قرار می گیرند و به کمک معیارها مفهوم انتزاعی عدالت بر مصادیق عینی منطبق می شود و به کمک شاخص ها عملیاتی و قابل اندازه گیری می شود
مباحث نظری حول محورهای اصلی نشست، در پنج کارگروه تخصصی عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی در محورهای مشخص پیگیری می‌شود.

  

محورهای اصلی نشست:

 معیارهای اقتصادی عدالت

 - معیارهای سیاسی عدالت

 - معیارهای اجتماعی عدالت

 - معیارهای فرهنگی عدالت

 - معیارهای مدیریتی عدالت

  

کمیته علمی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدحسین میرمعزی، رئیس اندیشکده عدالت، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دکتر ابراهیم برزگر، دبیر علمی نشست، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر سیدمحمد اصغری، استاد دانشگاه تهران 
دکتر محمدحسین پناهی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
دکتر علی‌اصغر پورعزت، استاد دانشگاه تهران 
دکتر عادل پیغامی، استادیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
دکتر حسین حاتمی‌نژاد، دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر سیداحسان خاندوزی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
حجت‌الاسلام‌والسلمین ذوعلم، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دکتر حسین راغفر، دانشیار دانشگاه الزهرا (سلام ا... علیها)
حجت‌الاسلام‌والسلمین دکتر سیدکاظم رجایی، استادیار مؤسسه امام خمینی (ره)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
دکتر علی اکبر علیخانی، دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر حسین عیوضلو، استادیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
دکتر سیدابوالحسن مخزن موسوی، استادیار دانشگاه اهل بیت (علیه‌السلام)
حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر داوود مهدوی‌زادگان، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدعباس نبوی، مدیر موسسه تمدن و توسعه اسلامی

  

edalat new 

  

Untitled edalat plan 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید