برگزاری سلسله نشست‌های علمی نظریه پردازی عدالت از منظر اسلام / معیارهای عدالت سیاسی در اسلام، گامی به سوی نظریه پردازی عدالت

 

 

  

 

 به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشکده عدالت مرکز الگو اسلامی ایرانی پیشرفت در راستای تعمیق و افزودن بر غنای نظریه پردازی عدالت در اسلام و تبیین و تعیین معیارهای عدالت در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، در قالب کرسی های ترویجی و عرضه و نقد ایده علمی، اقدام به برگزاری سلسله نشست های علمی نظریه پردازی عدالت از منظر اسلام با موضوع «معیارهای عدالت سیاسی در اسلام، گامی به سوی نظریه پردازی عدالت» می نماید. این حرکت عدالت پژوهی براساس هماهنگی های بعمل آمده با شورای عالی انقلاب فرهنگی و مشارکت مراکز علمی پژوهشی معتبر، انجام می شود.

 به همت کارگروه معیارهای سیاسی در اسلام اندیشکده عدالت و دبیر اجرایی چهارمین نشست سالیانه عدالت، سه کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی با مشارکت اندیشکده عدالت مرکز و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با جزئیات زیر برگزار شد؛

 

v      کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

دوشنبه 1396/10/18 ساعت: 10 تا 12:

موضوع: تعقیب معیارهای عدالت سیاسی در نظریات توسعه معاصر

ارائه دهنده: دکتر عبدالمجید مبلغی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ناقدین: آقایان دکتر علی اکبرعلیخانی دانشیار دانشگاه تهران و دکتر محمدحسین جمشیدی، استادیار دانشگاه تربیت مدرس

دبیر علمی: آقای قاسم جعفرزاده

مکان:  تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خیابان انقلاب، حدفاصل فلسطین و وصال ساختمان دفتر تبلیغات

 

 0001

 

  2

 

 

v      کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

چهارشنبه 1396/10/20 ساعت: 10:00 تا 12:

موضوع: معیارهای عدالت توزیعی در عرصه سیاست؛ رویکرد دینی

ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد شجاعیان استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

ناقدین: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محسن رضوانیدانشیار موسسه امام خمینی (ره) و حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیدکاظم سیدباقری استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دبیر علمی: حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد علی سوادی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

مکان:  قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، میدان علوم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  

3 

 

4 

 

v      کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی

دوشنبه 1396/10/25 ساعت: 10 تا 12:

ارائه دهنده: دکتر مرتضی یوسفی راد استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

موضوع: معیارهای عدالت سیاسی از منظر خواجه نصیرالدین طوسی

ناقدین: آقایان دکتر شریف لکزایی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر عبدالمجید مبلغی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دبیر علمی: آقای قاسم جعفرزاده

مکان:  تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، خیابان انقلاب، حدفاصل فلسطین و وصال ساختمان دفتر تبلیغات

  

 5

 

6  

  

 

 

 

شایان ذکر است چهارمین نشست سالیانه اندیشکده عدالت با موضوع «معیارهای عدالت در اسلام گامی به سوی نظریه پردازی عدالت» در یک نشست یک روزه، در پنج محور معیارهای سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی در اندشکده عدالتِ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود. صاحب نظران و پژوهش گران حوزه عدالت می توانند جهت ثبت نام و حضور در کارگروه های تخصصی و یا ارسال مقاله تا 20 بهمن 1396 و آگاهی از جزئیات بیشتر، به وبگاه همایش به آدرس الکترونیکی justice.olgou.ir   مراجعه نمایند. امید است مشارکت موثر صاحب نظران و عدالت پژوهان در این محافل علمیِ عدالت پژوهی، گامی به سوی تعمیق و گسترش گفتمان علمی مبحث نظریه عدالت و معیارهای آن در اسلام و عدالت گستری در صحنه اجرا و عمل باشد.

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید