انتصاب دکتر بهرامی به "معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی" و تقدیر از خدمات شایسته دکتر زالی و انتصاب ایشان به "مشاور گفتگوهای راهبردی"

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، با حکم دکتر واعظ زاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دکتر حسینعلی بهرامی به سمت "معاونت هماهنگی و نظارت فرآیندی" مرکز الگو منصوب شدند و از خدمات شایسته دکتر عباسعلی زالی در دوره تصدی این معاونت تقدیر و تشکر شد، همچنین نظربه مراتب تعهد و دانش و تجربه، ایشان به عنوان "مشاور در گفتگوهای راهبردی" منصوب شدند.

در ادامه در مراسمی که به این منظور در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار گردید رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به شرح سیاست‌های جدید مرکز الگو در تدوین الگوی پایه پرداختند.

 

 IMG 4036

  IMG 4047 

IMG dr. zali4050

 

IMG dr.bahrami4053  

IMG 4054

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید