آینده پژوهی-پیشرفت کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی، چالش‌ها و تدابیر

  • چاپ

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، پنجاه و نهمین نشست اندیشکده آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی در روز چهارشنبه  مورخ  23 اسفندماه سال جاری از ساعت 14:00 لغایت 16:30 با عنوان "آینده پژوهی-پیشرفت کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی، چالش‌ها و تدابیر" در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

این نشست با حضور رئیس اندیشکده، دکتر عباسعلی زالی و تعدادی از اندیشمندان مرتبط  برگزار می‌شود.

 

 

IMG 3779