با رونمایی از آثار علمی منتخب؛ هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به کار خود پایان داد

 

 

 

 

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که از دیروز ۱۹ اردیبهشت‌ماه با حضور حدود ۵۰۰ نفر از اندیشمندان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود، امروز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به پایان رسید.

به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده دبیر کنفرانس با ابراز رضایت از کیفیت مقالات مطرح شده به جمع‌بندی محتوایی مقالات پرداخت و ضمن دسته‌بندی مقالات ارائه شده در این کنفرانس گفت: در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مقالات در 8 دسته "فرهنگ و معنویت"، "علم و فناوری‌ها"، "سیاست، امنیت و دفاع"،" اقتصاد"، "آمایش و محیط زیست"، "زن و خانواده"، "عدالت" و "الزامات اجرای الگو" ارائه شدند.

اکبرزاده در ادامه به تشریح نکات ارائه شده توسط پژوهشگران هر حوزه پرداخت و گفت: در حوزه فرهنگ و معنویت، پژوهشگران به لزوم تمایز معنویت اسلامی با معنویت در دیگر مکاتب، تأکید بر معنویت کاربردی، ضرورت توجه به معنویت و تربیت وحیانی در سیاست‌ها و برنامه‌های آموزشی، سلامت معنوی و پارادایم حاکم بر نظام سلامت، ضرورت نگرش توحیدی و معنوی به سرمایه‌های زیستی، نقش اساسی بن مایه‌های فرهنگی در فرایند پیشرفت و ظرفیت آموزش و پرورش در شکل‌گیری سبک زندگی پیشرفت اشاره کردند.

دبیر هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت درباره نکات مطرح شده توسط پژوهشگران در حوزه علم و فناوری گفت: پژوهشگران در مقالات ارائه شده به نقش عوامل نهادی و محیطی در توسعه علم، فناوری و نوآوری، فضای آزاداندیشی و نقدپذیری لازمه پیشرفت علمی، ضرورت توجه به میراث تاریخی کشور در شکوفایی علمی و نوآوری و ضرورت توجه به مدیریت دانش اشاره کردند.

وی درباره نکات مطرح شده در مقالات حوزه سیاست، امنیت و دفاع گفت: پژوهشگران و اندیشمندان در مقالات مطرح شده در این حوزه به نکاتی همچون اولویت امنیت نرم بر امنیت سخت، تأکید بر هنر در امنیت نرم، تأکید بر امنیت هویت پایه و عدالت پایه، تأکید بر ارتباط دو سویه امنیت قضایی و امنیت ملی،‌تعیین سازوکارهای قاعده‌مندی رقابت‌های سیاسی و ضرورت توجه به نهادسازی و دولت‌سازی اشاره کردند.

اکبرزاده درباره نکات مطرح شده در مقالات حوزه اقتصاد اظهار کرد: در این مقالات به نکاتی همچون اقتصاد مقاومتی به عنوان الگوی پیشرفت اقتصادی، رویکرد نوع دوستی در اقتصاد اسلامی در مقابل رویکرد حداکثرسازی نفع شخصی در اقتصاد متعارف، امنیت حقوق مالکیت لازمه پیشرفت، ضرورت طراحی الگوی تجارت و بازاریابی اسلامی و ضرورت تعیین الگوی مصرف اسلامی بر سه پایه "تلاش"، "توکل"، "اطعام و صدقه" اشاره شد.

دبیر هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ضرورت تبیین و ترویج مبانی دینی و حفظ محیط زیست، تقدم پیشگیری بر درمان در حوزه محیط زیست، تبیین رویکرد آمایشی پیشرفت براساس چهارچوب های معرفت اسلامی، رویکرد آمایشی پیش نیاز پیشرفت عدالت محور را از جمله مهمترین نکات مطرح شده در حوزه آمایش و محیط زیست عنوان کرد.

ضرورت توجه به نقش اساسی سرمایه و مشارکت زنان در پیشرفت، تأکید بر توسعه متوازن به لحاظ جنسیتی با مشارکت زنان و مردان، ترویج سبک زندگی خانواده محور با تسهیل ازدواج و تجه به نقش والای مادری، ضرورت توجه به سبک زندگی شاد براساس مبانی اسلامی و شاخص سازی برای آن در الگوی پیشرفت، ضرورت سیاست گذاری برای تضمین جمعیتی کشور، مهمترین نکاتی بودند که به گفته اکبرزاده در حوزه زن و خانواده مورد توجه قرار گرفتند.

وی درباره نکات مطرح شده در حوزه عدالت خاطرنشان کرد: در این مقالات معیارها و شاخص های سیاست فرهنگی عادلانه در نظام اسلامی، عدالت اقتصادی و شاخص های آن در اسلام، مولفه های عدالت اجتماعی در شهر اسلامی مهمترین نکاتی بود که مورد توجه قرار گرفتند.

اکبرزاده ادامه داد: ضرورت تدوین نقشه راه تحقق الگو، ضرورت تبدیل الگو به برنامه اقدام برای همگان، ضرورت ارتقا باور و علاقه به الگو از سطح باور و علاقه سیاست گذاران به سطح علاقه و باور عمومی، ضرورت توجه به موانع اجرایی الگو، لزوم بهره گیری از تجربیات موفق کشورها در فرآیند اجرای الگو، لزوم پویایی الگو با توجه به روندهای جهانی و تحولات سریع آینده، لزوم توجه به چالش ها و موانع تحقق اسناد پیشین توسعه کشور، ضرورت تبیین جایگاه الگو در سامانه اسناد برنامه ای کشور، مهمترین نکاتی بودند که در حوزه الزامات اجرای الگو مورد توجه قرار گفتند.

وی در باره آثار رونمایی شده در هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: این آثار شامل تک نگاشت‌ها، گزیده مقالات مرتبط با پیشرفت (به دو زبان انگلیسی و عربی)، برگزیده مقالات موضوعی کنفرانس ها، نگاشت ها و نگرش ها و دیگر آثار علمی و راهبردی است.

در بخش دیگری از این مراسم، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف تشویق دانشجویان به پرداختن به موضوع الگوی پیشرفت، همزمان با برگزاری هفتمین کنفرانس الگوی پیشرفت، از رساله‌ها و پایان‌نامه‌های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پس از داوری با اهدای جوایز نقدی قدردانی کرد.

از بین 450 مقاله دریافت شده در این کنفرانس، در مرحله اول داوری 160 رساله انتخاب شدند؛ در مرحله دوم 45 رساله برای داوران تخصصی ارسال شد؛ در مرحله سوم با توجه به نظرات داوران، 28 رساله برای داوری نهایی تعیین شدند و در مرحله آخر، شورای داوری تعداد 4 اثر را در دو قالب تقدیر (2 اثر) و شایسته تقدیر (2 اثر) انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا، در بخش دیگری از مراسم اختتامیه با حضور دکتر هادی اکبر زاده، دکتر عباسعلی زالی، سید عباس نبوی، دکتر رضا مکنون، دکتر محمدحسین پناهی، دکتر حسین علی بهرامی و دکتر محمدحسین صفارهرندی براساس رأی هیئت داوران، حدیث اقبال از دانشگاه علامه طباطبایی با رساله "الگوی ایرانی مردم سالاری اسلامی؛ ظرفیت ها و چالش ها با نگاه به بیداری اسلامی" و محمدحسین باقری فرد از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با رساله "طراحی الگوی اسلامی ایرانی خط مشی گذاری فرهنگی" به عنوان صاحبان رساله های برتر معرفی شدند.

همچنین بهزاد عمران زاده از دانشگاه تهران با رساله " تبیین عدالت فضایی در شهر آرمانی اسلام" و  فاطمه سرخه دهی از دانشگاه الزهرا (س) با رساله "مولفه های ایرانی یک الگوی توسعه با رویکرد نهادگرایی جدید و با تاکید بر نقش حقوق مالکیت" به عنوان صاحبان رساله های شایسته تقدیر معرفی شدند.

هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با رونمایی از آثار علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رسما به کار خود پایان داد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید