نشست مشترک رؤسای اندیشکده های الگو و شورای عالی مرکز برگزار شد

 

 

نشست مشترک رؤسای اندیشکده های الگو که به تازگی تأسیس شده اند و اعضای شورای عالی مرکز با هدف تبیین جایگاه و نقش اندیشکده ها و هماهنگی فعالیت آنان برگزار شد.

در اين نشست که رؤسای اندیشکده های مبانی؛ عدالت؛ علم؛ فقه و حقوق اسلامی؛ امور اجتماعی، جمعیت و نیوری انسانی؛ خانواده؛ آمایش بنیادین و دفاع و امنیت ملی حضور داشتند، تعریف و تعیین جایگاه و وظایف اندیشکده ها، برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت گسترده علمی کشور در اندیشکده ها، پیوند اندیشکده ها با دانشگاه ها، انجمن های علمی، کرسی های نظریه پردازی و مراکز مطالعاتی، ارائه پیش نویس نقشه راه الگو به اندیشکده ها جهت بررسی و اظهارنظر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

همچنین با هدف انجام کارشناسی های مقدماتی، تهیه متون و اسناد لازم، تحقیق و پیگیری ارجاعات شورای اندیشکده و مذاکره تخصصی با صاحب نظران، تشکیل حداکثر سه کارگروه ذیل هر یک از اندیشکده های الگو در نشست 15 مهرماه شورای عالی مرکز به تصويب رسید. عناوین و شرح وظایف کارگروه های تخصصی حسب مورد به تأیید شورای هر اندیشکده می رسد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید