نشست علمی و تخصصی «نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت»

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ نشست علمی و تخصصی «نقد و بررسی سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت» به همت انجمن جامعه‌شناسی ایران و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، و همکاری اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکشنبه ۲۷ آبان‌ماه در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

در این نشست که از ساعت ۱۷آغاز می‌شود، دکتر حسین پناهی (رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)، دکتر محمدجواد زاهدی مازندرانی (مدیر گروه مطالعات توسعه انجمن جامعه‌شناسی ایران)، دکتر مصطفی مهرآئین (عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور) دکتر موسی عنبری (عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)، دکتر پروین علیپور (پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران) و دکتر کمال اطهاری (پژوهشگر اقتصاد توسعه) سخنرانی می‌کنند.

jameh 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید