نشست مشترک شورای عالی الگو با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود

. 

به‌منظور افرایش مشارکت دانشگاهیان در روند تکمیل و ارتقاء الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست مشترک شورای عالی الگو با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، به منظور بهره‌مندی بیشتر از تخصص دانشگاهیان برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت و بررسی راهکارهای ورود بیشتر دانشگاهیان به عرصه اظهار نظر پیرامون الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست مشترک شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور دکتر غلامی، وزیر علوم تحقیقات فناوری و معاونان ایشان و تنی چند از رؤسای دانشگاه‌ها و اندیشکده‌های مرکز برگزار خواهد شد.

در این جلسه در نظر است تا نحوه مساعدت و همکاری وزارت علوم، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور برای بررسی و اظهار نظر پیرامون سند تدوین شده توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد مداقه قرار گرفته و راه‌های اجرایی آن تعریف و موانع ورود دانشگاهیان برای اظهار نظر پیرامون محتوای الگو برطرف گردد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در طول مدت تدوین الگو بیش از ۳۰۰۰ نفر از استادان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از طریق عضویت در اندیشکده‌های مرکز، شرکت و اظهارنظر در جلسات تخصصی و کنفرانس‌های هدفمند سالانه و ارائه مقاله تخصصی و تدوین تک نگاشت و بیش از ۷۰۰۰ دانشجو با شرکت در کنگره‌های پیشگامان پیشرفت و جلسات تخصصی با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همکاری داشته‌اند.

 

 

 IMG 4957

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید