استفاده از تجارب چهار دهه مدیریت عالی کشور در تکمیل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به‌منظور بهره‌مندی از تجارب و توانایی‌های مدیریتی و کارشناسی کارگزاران ارشد جمهوری اسلامی ایران جهت بررسی قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، نشست مشترک شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مجمع وزیران ادوار برگزار می‌شود.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"، در راستای بررسی و تکمیل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بهره‌مندی از تجربه‌های مدیران ارشد نظام که در طول چهار دهه گذشته در جایگاه وزیر و معاون رئیس‌جمهور خدمت کرده‌اند، نشست مشترک شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با مجمع وزیران ادوار و با حضور رؤسای اندیشکده‌های مرکز الگو برگزار می‌شود.
در این نشست، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و از نظرات و تجربیات ارزنده وزیران و معاونان رئیس جمهور کهدر دوره‌های مختلف مسئولیت اجرایی به عهده داشته‌اند، جهت تکمیل و ارتقای الگو به‌ویژه تقویت قابلیت اجرا و تحول‌آفرینی آن استفاده می‌شود.

 

 

 

 m.v

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید