برنامه هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 22 و 23 خرداد ماه 1398 با همکاری دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. در این کنفرانس از بین 320 مقاله رسیده به دبیرخانه کنفرانس، 62 مقاله برای ارائه شفاهی و 96 مقاله برای ارائه پوستری پذیرفته شدند. 

برنامه کنفرانس از لینک زیر قابل دریافت است: 

برنامه هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبگاه کنفرانس به آدرس http://conference.olgou.ir/ مراجعه نمایید. 

 

 

8 conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید