فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

 

فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منتشر شد.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع زمینه‌های تحقق و ضمانت‌های اجرا  در بهار 99 برگزار می‌شود.

در متن این فراخوان آورده شده است اکنون که الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بهره‌گیری از پیشنهادهای مراجع رسمی جمهوری اسلامی و نخبگان و صاحب‌نظران جامعه در مراحل نهایی ارتقاء و تکمیل قرار دارد تحقق آن از طریق تحول عمیق و گسترده اجتماعی و نیز اجرای آن با تصمیم و اراده نظام جمهوری اسلامی مهم‌ترین دل نگرانی علاقه‌مندان به پیشرفت کشور و منتقدان الگوی پیشرفت است.

تحقق موفق الگو مستلزم فراهم شدن زمینه‌های اجتماعی مناسب در بخش‌های مختلف و مشارکت فراگیر و امیدوارانه مردمی است. هم‌چنین با توجه به عدم اجرای مطلوب اسناد برنامه‌ای کشور ضمانت‌های حقوقی و اراده حاکمیتی برای اجرای الگو ضروری است.

در ادامه این فراخوان آمده است که از این‌رو این دو موضوع که پیوندی وثیق با هم دارند به منزله مبرم‌ترین بحث علمی و راهبردی فراروی جریان پیشرفت کشور قرار دارد. در این کنفرانس با بهره‌گیری از تجارب جهانی و درس آموخته‌های اجرای اسناد پیشین کشور و بررسی روش‌های نوین و روزآمد اجرا و پایش سیاست‌ها و برنامه‌های رایج توسعه، الزامات، بایسته‌ها و دشواری‌های پیاده‌سازی الگو بررسی خواهد شد و راهکارهای تبدیل الگو به گفتمان و عزم ملی و مشارکت همگانی در فرآیند تحقق و نظام پایش و نظارت بر حسن اجرای آن مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

محورهای موضوعی و چارچوب ارائه مقالات در فراخوان دوم از طریق وبگاه کنفرانس به نشانی http://conference.olgou.ir  اعلام می‌شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید