برگزاری نشست تخصصی "معنویت عاشورایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"

 

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست تخصصی اندیشکده معنویت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع "معنویت عاشورایی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت"  روز پنج شنبه، 18 مهر ماه 1398 با حضور اساتید دانشگاه و  اعضای اندیشکده معنویت از ساعت ۸ الی ۱۲ در شهر مقدس قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های غدیر برگزار می شود. 

محورهای نشست عبارتند از:

معنویت عاشورایی و مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 معنویت عاشورایی و آرمان های سند الگو
معنویت های عاشورایی و افق سند الگو
معنویت عاشورایی و تدابیر سند الگو
چرایی و چگونگی اشراب فرهنگ عاشورایی در اجزای الگو
معنویت عاشورایی و سبک زندگی اسلامی ایر انی

شیوه های تعمیق و پایدار کردن معنویت عاشورایی در ابعاد روان شناختی، جامعه شناختی و تربیتی

 

 

 

3260538m 

 

 

  

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید