آغاز به کار نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با ارائه مقاله‌های تخصصی

 

 

 

 

نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از صبح امروز در محل ساختمان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به صورت برخط آغاز به کار کرد، این کنفرانس تا 25 خرداد ادامه دارد.

 

Capture 1 

 


به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در نشست روز اول مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چهار نشست شامل نشست الزامات اجرای الگو، نشست گفتمان الگوسازی، نشست سیاست و حقوق و نشست اقتصاد و برنامه ریزی برگزار می شود.

 

 Capture 31.1

 
در نشست صبحِ بیستم خرداد دکتر منصور شاه‌ولی، دکتر رضا مهدی، دکتر حامد جعفری، حجت‌الاسلام مصطفی جعفری پیشه فرد و دکتر سهیلا چگینی، دکتر غلامعلی افروز، دکتر محمدحسین مهرالحسنی، دکتر محسن زاینده‌رودی، دکتر سیدابراهیم سرپرست سادات و خسرو نورمحمدی به ارائه مقالات خود می‌پردازند.
مهم ترین مقالات نشست الزامات اجرای الگو شامل مقاله الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت محیط زیست متعالی با رهیافت مهیاسازی، مقاله چالش‌ها و الزامات پیاده سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقاله الزامات و بایسته‌های الگوی پیشرفت است.
مهمترین مقالات نشست گفتمان الگوسازی نیز مشتمل بر مقاله گفتمان ملی در معنا و چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مقاله موانع و چالش‌های گفتمان سازی الگوی پیشرفت در جامعه و بایسته‌ها و مقاله الزامات تبدیل الگوی پیشرفت و گفتمان ملی است.
در نشست بعدازظهر نیز دکتر محمدزکی احمدی، دکتر کیومرث یزدان پناه، حجت الاسلام مجید کافی امامی، دکتر سید مهدی زریباف، دکتر علی پاشا غفاری، دکتر حجت ایزدخواستی، دکتر اصغر زمانی، دکتر ابوالقاسم سرآبادانی، دکتر سعید نصیری زارع دکتر نورالله صالحی به ارائه مقالات خود می‌پردازند.
مهمترین مقالات ارائه شده در نشست سیاست و حقوق شامل مقاله ظرفیت فقه سیاسی شیعه در توسعه انسانی با تاکید بر ساختار آزادی سیاست، مقاله نظریه عدالت ولایی و مکتب طراحی نظام عادلانه و رویکرد عملی به تحقق حکمرانی خوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
مهمترین مقالات ارائه شده در نشست اقتصاد و برنامه‌ریزی نیز شامل مقاله بررسی شاخص‌های سهولت کسب و کار در ایران، گامی در جهت الگوی اسلامی پیشرفت، مقاله ارکان روزآمدسازی و کنترل برنامه‌های توسعه ای جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فناوری اطلاعات و مقاله طراحی شاخص‌های پایش توسعه روستایی در برنامه‌های توسعه است.

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید