رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فوق العاده ضروری است

 

 

 

 

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی، فوق العاده مهم و ضروری است.

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،  دکتر غلامعلی افروز در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به صورت برخط برگزار شد به تبیین گفتمان ملی در معنا و چشم انداز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت.

 Capture5

وی گفت: بی تردید، طراحی، تدوین و ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای دهه‌های آینده ایران اسلامی، آن هم با هم‌اندیشی و همراهی صدها نفر از نخبگان علمی و فرهنگی،  برجستگان قانونگذاری و برنامه‌ریزی، مدیران ارشد راهبردی و اجرایی کشور، یک رخداد عظیم ملی و فرا ملی تلقی می‌شود.

افروز با تبیین منظورش از گفتمان ملی، گفت: هدف اصلی از «گفتمان ملی» آن است که بتوانیم با تلاش وافر، شاهد پدیده‌ایی روزافزون نگرش‌های مثبت از سوی گروههای مختلف مردم نسبت به بایستگی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و بالطبع، آمادگی روانی، احساس تعلق و تعهد و همدلی و همراهی و مشارکت عمومی در اجرای موفق تدابیر و تحقق برنامه‌های بلند مدت الگوی پیشرفت به مثابه یک ضرورت اجتماعی و مصلحت ملی باشیم. در حقیقت، همسویی نگرشهای اجتماعی در حمایت از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب و قرار گرفتن در جایگاه بایسته ملی و جهانی،   فوق العاده مهم و ضروری است. بی شک  از منظر روانشناسی اجتماعی، هدایت نگرشهای اجتماعی، از جمله رسالتهای خطیر متولیان پر بصیرت است چراکه همه همدلیها و همراهیها و همه رفتارهای تأییدی و حمایتی ما در بستر نگرشها و باورهای ما پدیدار میشود و نگرشها و باورهای اجتماعی نیز مبتنی بر دو رکن شناختی ،  و احساسی  و تعهدی است.  همین است که همواره آمیزه‌ای از شناخت عمیق و عقلانی نسبت به یک پدیده اجتماعی و تبلور همزمان احساس خوشایند و حمایتگرانه اجتماعی، زمینه تکوین نگرشهای مطلوب اجتماعی را فراهم مینماید و آنگاه،  بر اساس نگرشهای خوشایند اجتماعی، رفتارهای مطلوب اجتماعی رقم میخورد.

وی ادامه داد: لازمه حمایتهای فراگیر از ضرورت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جامعه،  تکوین نگرشهای مثبت و باورهای غنی شناختی نسبت به اهداف و مولفه‌های اصلی و بلندمدت الگوی پیشرفت است. لذا آنچه در فرایند گفتمان ملی فوق‌العاده پراهمیت می باشد، ایجاد و تقویت نگرشها و بازخوردهای مثبت و حمایتگر در اقشار مختلف مردم، به ویژه در دانشگاهیان و فرهنگیان نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت می باشد. و برای توفیق در این مهم بایسته آن است که در گفتمان ملی به محتوی کلام و پیام و شیوه ابلاغ آن بیشترین توجه شود. در واقع، کلام و پیامی میتواند در گفتمان ملی اثربخش و نافذ باشد که از سویی برخوردار از غنای علمی و منطقی باشد و از سوی دیگر، به بیانی ساده، متناسب، جالب و پرجاذبه حوزه شناختی و احساسی مخاطبان را متأثر نماید  و در تکوین نگرشهای ایشان  نسبت به الگوی پیشرفت مؤثر واقع گردد.

استاد ممتاز دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: شایان ذکر است که در فرایند انتقال هر پیامی لازم است پنج اصلِ ویژگیهای زیستی، شناختی، روانی و اجتماعی مخاطبان، تهیه و تولید محتوای غنی، متناسب، پرجاذبه و اثربخش پیام، انتخاب یا ایجاد موقعیت مطلوب، فارغ از اضطراب و تنیدگی روانی برای انتقال پیام (گفتمان ملی)، اتخاذ روش مناسب و اثربخش انتقال پیام،  به شیوه مستقیم  و غیر مستقیم با عنایت به وضعیت روانی، ظرفیت و وضعیت شناختی،  نگرشها و انگیزههای مخاطبان و خصیصه‌های شخصی پیام دهندگان( متولیان گفتمان ملی)، هر قدر انتقال دهنده اصلی پیام، از صلابت، اقتدار، آرامش روانی، صبوری و متانت و به ویژه مقبولیت و محبوبیت بیشتری برخوردار باشد در انتقال پیام توفیق بیشتری خواهد داشت که باید مورد توجه  قرار گیرد.

به اعتقاد افروز، در تحقق فرایند گفتمان ملی باید به مواردی چون احراز آمادگیهای شناختی و روانی لازم طراحان و مدیران ارشد الگو برای گفتمان ملی  عمیقا توجه شود.

رئیس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: در این مهم لازم است جمعی از طراحان توانمند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، مسلط به اصول و مؤلفه¬های اساسی الگو، در کمال هم‌اندیشی، با همسویی کامل، باور عمیق به ارزشهای الگو، راسخ و استوار، در نهایت صبوری و گشاده‌رویی و دل آرامی، با مهارت کلامی، بیان سلیس و روان و اثرگذار برای شروع گفتمان ملی پیرامون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده شوند.

افروز سپس به تبیین بایسته‌های گفتمان ملی پرداخت و افزود: همراه نمودن جمع قابل توجهی از فرهیختگان جامعه نسبت به ضرورت و اهداف الگو رسالت خطیر طراحان و حامیان الگو است. فراهم نمودن زمینه‌های برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی در قلمرو موضوع گفتمان ملی با صبوری و گشاده رویی بسیار مهم است. توجه و عنایت خاص به انتظار فرهیختگان جامعه برای تبیین مؤلفه‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یک اصل اساسی است. برگزاری نشستهای صمیمی و گفتمان ملی با استادان در دانشگاه‌ها و  مدیران ارشد اجرایی  کشور در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف بسیار مهم می باشد. برگزاری جلسات مستمر با انجمنهای علمی و تشکلهای صنفی امری است پر اهمیت، گفتمان با نمایندگان احزاب و تشکلهای سیاسی- اجتماعی امری است ضروری، برگزاری نشستهای مستمر و گفتمان صمیمی با اندیشمندان، نویسندگان و هنرمندان بسیار مهم میباشد. گفتمان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و قوه مجریه بسیار تعیین کننده می باشد.

وی سپس تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی را اینگونه تبیین کرد:  تأسیس دبیرخانه قوی ویژه گفتمان ملی، ایجاد سایت جامع و فعال و پرجاذبه ویژه گفتمان ملی در مرکز الگو، تشکیل کمیته-شورای منتخب برای برنامه‌ریزی جامع جهت گسترش گفتمان ملی، اختصاص زمانهای مشخص در کانال¬های رادیویی و تلویزیونی در رسانه ملی، اختصاص صفحه یا ستون مشخص در روزنامه‌ها و خبررسانهای پربیننده، طراحی فضاهای مجازی خوشایند برای تولید پیامهای اثربخش در تبیین الگوی پیشرفت، ایجاد کانونهای گفتمان ملی در دانشگاهها  و فرهنگسراها در همه استان‌ها، طراحی نشستها، کنفرانسهای استانی، منطقه‌ای و بین المللی با هدف تبیین الگو و انتخاب و توجیه  جمعی از دانشجویان و دانش‌آموزان تیز و خلاق و خوش بیان برای حضور گفتمان ملی از جمله تدابیر اولیه و ضروری برای گفتمان ملی است.

افروز در پایان به تبیین ملاحظات مهم در گفتمان ملی پرداخت و افزود: سلاست، روانی کلامی، وضوح و روشنی بیان در گفتمان ملی بسیار اثربخش و نافذ خواهد بود. مشارکت دادن نمایندگانی از همه اقشار جامعه در گفتمان ملی بسیار پر ارزش خواهد بود. مثبت اندیشی و امید آفرینی در فرایند گفتمان ملی بسیار مهم است. همراه نمودن حمایتهای مردمی، به ویژه اندیشمندان و فرهیختگان، معلمان و استادان اهمیت بالایی دارد. برگزاری برخی مسابقات دانشجویی و دانش‌آموزی در نگارش مکتوب تک صفحه‌ای در ارتباط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و اعطای جوایز ارزنده به بهترین نوشته‌ها می‌تواند بسیار اثربخش باشد. تولید جملات قصار ساده، مناسب و اثربخش پیرامون اهمیت و ضرورت الگو به صورت زیرنویس در برخی از برنامه‌های تلویزیونی، برخی تابلوهای شهری، در قطارها و اتوبوسها، چاپ در پشت کتابهای درسی، دفترچه‌ها و غیره می‌تواند اثربخش باشد و بالاخره تولید حدود 2 تا  3 صفحه مطلب ساده، رسا، اثربخش پیرامون الگو جهت درج در کتبهای درسی دبیرستانیها از مهمترین ملاحظات در گفتمان ملی است.

انتهای پیام

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید