انجمن‌های علمی، مشاوران تخصصی مرکز الگوی اسلامی پیشرفت؛ مسئله‌شناسی الگو توسط انجمن‌های علمی کشور انجام می‌شود

 

 

انجمن‌هاي علمي كه از كانون‌هاي  پايدار تخصصي كشور به شمار مي‌روند به دليل ماهيت علمي-اجتماعي و حضور داوطلبانه و ثابت متخصصان بايد از جايگاه اثربخش در دستيابي به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و حركت روبه‌تعالی كشور برخوردار باشند. از ديدگاه مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، انجمن‌هاي علمي يكي از حلقه‌هاي نخبگاني و مشاوران اين مركز محسوب مي‌گردند كه نقش سازنده‌اي را در ايجاد و حفظ فضاي گفتماني در زمينه توسعه و پيشرفت كشور و شكل گيري و تحقق «الگو» ايفا خواهند نمود.

معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز نيز در اولين گام براي حضور فعال انجمن‌هاي علمي كشور در عرصه «پيشرفت» و اجراي اين رسالت ملي، طي نامه‌اي در آبان ماه 91 با دعوت از تمامي انجمن‌ها جهت همگامي، حمايت خود را از برگزاري جلسات در زمينه مسئله‌شناسي و تبيين موضوعات و سؤالات اساسي حوزه تخصصي مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اعلام نمود. جمعيت توسعه علمي ايران، انجمن ايراني تاريخ و انجمن علمي اقتصاد اسلامي ايران، جزو اولين گروه‌ها از انجمن‌هاي علمي هستند كه با استقبال از اين دعوت و اعلام آمادگي، فعاليت خود را آغاز كرده‌اند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید