تجلیل و حمایت از نظریه‌پردازان و دانشمندان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

 

شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سی و هشتمین جلسه خود، آيین‌نامه شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان کشور در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را تصویب کرد.

بر طبق اساسنامه مرکز و در جهت شناسایی و معرفی آثار علمی برجسته و استعدادهای برتر در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و قدرداني از آنها  و همچنین کمک به ایجاد گفتمان علمی و کاربردی و تصمیم‌سازی با بهره گیری از ظرفیت استعدادهای درخشان و ایجاد محیط تبادل نظر و همکاری‌های علمی، تخصصی و راهبردی فرهیختگان کشور در سطح ملی و بین‌المللی، همه ساله دانشمندانی که در زمینه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نقش بسزایی داشته‌اند، مورد حمایت و تکریم قرار خواهند گرفت.

بر اساس این مصوبه، علاوه بر شناسایی استعدادهای درخشان که توان همکاری در تهیه الگو را دارند، با هماهنگی مراجع ذیربط، همه ساله در جشنواره‌های ملی و کتاب سال جمهوری اسلامی، فصلی برای الگوی اسلامی ایرانی پیش‌بینی و از پدیدآورندگان آثار برتر در این زمینه قدرداني خواهد شد. همچنین مقرر شد نشان ملی پیشرفت به برجسته‌ترین شخصیت‌های مؤثر در پیشرفت اسلامی ایرانی اعطا شود.

به موجب بند دیگر این آيین‌نامه از این استعدادها در امور مختلفی همچون طراحی الگو، گفتمان‌سازی پیشرفت، توسعه فرهنگ کار گروهی در زمینه پیشرفت، رصد پیوسته مسایل، تحلیل رویدادها و ارایه نتایج آن به مرکز و جهت‌دهی به تحقیقات متناسب با مبانی الگوی اسلامی ایرانی استفاده خواهد شد. مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ضمن ارتباط مستمر و مستقیم با این دانشمندان، در جهت زمینه‌سازی برای خودشکوفایی و دیگرشکوفایی و در توسعه و ارتقای همه جانبه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از آنها  کمک می‌گیرد.

در شیوه‌های تکریم مندرج در این آيین‌نامه، اعطای جوایز علمی و فرهنگی به پدیدآورندگان آثار گرانسنگ و پشتیبانی درخور شأن از تلاش‌های آنان پیش‌بینی شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید