انتصاب جديد در مركز؛ رئیس اندیشکده فرهنگ مرکز منصوب شد

  • چاپ

از سوی رئیس شورای‌عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، آقای دکتر محمدعلي كي‌نژاد به عنوان رئیس اندیشکده فرهنگ منصوب شد. دکتر كي‌نژاد تا کنون مسئولیت‌های مختلفی در مراکز علمی و دانشگاهی از جمله دبيری شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بنيانگذاری و رياستدانشگاه هنر اسلامی، عضویت پيوسته فرهنگستان هنر و شوراي هنر را بر عهده داشته است.

انديشكده فرهنگ، اتاق فكری متشكل از 15 تا 25 تن از صاحب‌نظران برجسته كشور شامل استادان صاحب كرسي دانشگاه و حوزه، مديران راهبردي كشور در حوزه فرهنگ و سه تا پنج محقق جوان است. این اندیشکده، وظیفه هماهنگی پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه موضوعات فرهنگي الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تعامل با اندیشمندان به منظور بهره‌مندی از دیدگاه‌های آنها در موضوعات مربوط را بر عهده دارد.