دعوت از اندیشمندان، متخصصان و صاحب‌نظران بین‌المللی برای سخنرانی در دومين كنفرانس الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت

  • چاپ

 

 

دکتر هادی اکبرزاده، دبیر دومين كنفرانس الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت با اشاره به دعوت از اندیشمندان، متخصصان و صاحب‌نظران بین‌المللی برای سخنرانی در دومين كنفرانس الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت افزود استفاده از دانش و تجارب دانشمندان و متخصصان خارجی در تهیه و تدوین الگو از ابتدای تأسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت همواره از سوی مسئولان مرکز مد نظر بوده است. به عبارت دیگر، هم نگاه به داخل و ظرفیت‌های ملی و هم نگاه به بیرون و بررسی ظرفیت‌ها و تجارب بشری در سطح بین‌المللی برای تدوین الگو باید به کار گرفته شود. این درست است که ما نقد جدی به الگوهای غربی و شرقی داریم، اما از رهیافت‌ها و دستاوردهای آنها در مسیر رشد و توسعه هم نباید غفلت کنیم و چشم بپوشیم.

رئیس اندیشکده علم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت افزود در مقطع تاریخی کنونی، بشر به گونه قابل توجهی به انباشت تجربه و دانش جهانی در زمینه‌های گوناگون دست یافته و با فناوری اطلاعات امکان اشتراک آنها سهل و آسان شده است. بنا بر این بجا و لازم است که از این علم، اندیشه و تجارب بین‌المللی استفاده کنیم. البته مبانی، جهان‌بینی، آبشخور و چارچوب اندیشه و تفکر ما و نیز نحوه تعامل و بهره‌برداری از علم بشری همان است که اسلام به عنوان کامل‌ترین مکتب الهی معین نموده است. لذا در جلسه‌اي كه با حضور اعضاي كميتۀ كنفرانس در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد، مقرر گرديد در دومين كنفرانس الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت از برخي اندیشمندان، متخصصان و صاحب‌نظران خارج از كشور که دارای سوابق علمی، تخصصی یا مدیریتی و اجرایی موفق در زمينه پيشرفت می‌باشند، براي سخنراني دعوت به عمل آيد.

وی افزود خوشبختانه بررسی‌های مختلفی در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برای شناسایی انديشكده‌هاي مختلف مربوط به توسعه و پیشرفت در برخي از كشورهاي دنيا انجام شده است. لذا تلاش می‌شود حتی‌الامکان شخصیت‌های دعوت‌شده از این مراکز فعال باشند. امید است این دعوت و حضور اندیشمندان و متخصصان بین‌المللی مقدمه‌ای برای برقراری ارتباطات علمی بین‌المللی با آنها و مراکز مربوط خارجی در آینده نزدیک باشد.